Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

 

Obec Dulov je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 

Verejný obstarávateľ Obec Dulov
Sídlo Dulov 168, 018 52
Štatutárny zásupca Ing. Jozef Šamaj - starosta obce
E-mail

obecdulov@stonline.sk

starosta@dulov.sk

Telefón

042 44 71 100

0948 848 949

Bankové spojenie

Prima banka Slovevensko,

pob. Dubnica n/V

IBAN SK67 5600 0000 0044 2509 3001
IČO 00317217
DIČ 2020610889
IČ DPH Obec Dulov nie je platcom DPH

 

Zverejňovanie zákaziek

Súhrnné správy o zákazkach  

 

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.