OBECNÝ ÚRAD

Adresa:

Obecný úrad Dulov

018 52  Dulov 168

 

      Starosta obce:

  • Ing. Jozef Šamaj
  • telefón: 042 47 10 388
  • e-mail:  starosta@dulov.sk 

 

Hlavný kontrolór obce:

  • Alena Dobrodejová - zvolená OZ dňa 04.02.2020 - funkčné obdobie 6 rokov

 

Zamestnanci OcÚ:

  • Ing. Lucia Kopačková – správca registratúry, overovanie podpisov a listín, evidencia obyvateľstva a stavieb, administratívne práce, obsluha miestneho rozhlasu (zastupovanie materskej dovolenky Ing. Kopačkovej L.)
  • Edita Mišíková – miestne dane a poplatky, evidencia pokladne, overovanie podpisov a listín, správa stočného, administratívne práce, uzatváranie zmlúv s nájomcami hrobových miest
  • Zuzana Amrichová – hospodárenie v kultúrnom dome, upratovanie (zastupovanie materskej dovolenky Šenkeríkovej Z.)
  • Mgr. Katarína Tomanová – účtovníctvo a výkazníctvo, evidencia majetku obce, sociálne veci, finančné veci, overovanie podpisov a listín

 

Telefón:  042/ 447 1100 alebo +421 948 949 848

Fax:        042/ 471 0389

E-mail:    obec@dulov.sk

 

 

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.