OBČAN / ADRESÁR INŠTITÚCIÍ

Trenčiansky samosprávny kraj

 • adresa: K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín
 • web: www.tsk.sk
 • Tel. 032 / 6555 811 - sekretariát riaditeľa Úradu TSK
 • Fax: 032 / 6555 909
 • e-mail: tsk@tsk.sk

Krajský školský úrad v Trenčíne

Krajský stavebný úrad v Trenčíne

Krajský pozemkový úrad v Trenčíne

 • adresa: Námestie sv. Anny 7
 • web: www.mpsr.sk/pu
 • Tel. 032/6526729, 6582338
 • Fax 032/6522727
 • e-mail: kputn@stonline.sk

Krajský súd Trenčín

Krajská prokuratúra Trenčíne

Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne

OBVODNÉ ÚRADY

Obvodný úrad Trenčín detašované pracovisko Ilava

 • adresa: J.L. Bellu 131/3
 • Tel: 042/446 41 41
 • Fax: 042/446 41 41

Obvodný pozemkový úrad Považská Bystrica

 • adresa: Centrum 1/1
 • Tel. 042/4300163, 4300164, 4300157, 4300173
 • e-mail: oupb@pb.vs.sk

Obvodný úrad životného prostredia Trenčín, pracovisko Ilava

 • adresa: J. L. Bellu 131/3
 • Tel. 042/4465718
 • Fax 042/4465718

Úrad sociálnych vecí a rodiny Trenčín

 • adresa: M.R. Štefánika 20 Trenčín
 • Tel. 032/2440111
 • e-mail: ouptn@euroweb.sk

Úrad sociálnych vecí a rodiny Trenčín, pracovisko Dubnica nad Váhom

 • adresa: Bratislavská 380/31
 • odbor služieb zamestnanosti 042/2443310

Úrad sociálnych vecí a rodiny Trenčín, pracovisko Ilava

 • adresa: Mierové námestie 81/18
 • odbor služieb zamestnanosti 042/2445310, 2445510

DAŇOVÉ ÚRADY

Daňový úrad Dubnica nad Váhom

 • adresa: Bratislavská 380
 • Tel. 042/4420580, 4420932
 • Fax 042/4422490, 4420933

KATASTRÁLNE ÚRADY

Katastrálny úrad v Trenčíne

Správa katastra v Trenčíne

Správa katastra v Ilave

MESTSKÉ A OBECNÉ ÚRADY

Mestský úrad Ilava

 • adresa: Mierové námestie 16/31
 • Primátor - 042/4455519
 • Prednosta - 042/4455520
 • Podateľňa - 042/4455510
 • Fax 042/4455522
 • e-mail: ilava@ilava.sk
 • web: www.ilava.sk

Obecný úrad Bolešov

Obecný úrad Kameničany

Obecný úrad Slávnica

 • Tel. 042/4493174

Obecný úrad Sedmerovec

Obecný úrad Bohunice

Obecný úrad Krivoklát

 • Tel. 042/4492691

Obecný úrad Vršatské Podhradie

 • Tel. 042/4464388

Obecný úrad Pruské

Obecný úrad Tuchyňa

Obecný úrad Červený Kameň

Obecný úrad Mikušovce

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.