ARCHÍV AKTUALÍT

Hodové oslavy

12.10.2011 | admin

Pozývame občanov na Hodové oslavy v sobotu 15.10.2011 a nedeľu 16.10.2011.

Zobraziť celý text »

Zbierka použitého ošatenia

12.10.2011 | admin

Obecný úrad Dulov v spolupráci s neziskovou organizáciou Diakonie Brumov organizuje zbierku použitého šatstva.

Zobraziť celý text »

Návrh Dodatku č. 1 k VZN

11.10.2011 | admin

Obecné zastupiteľstvo v Dulove bude dňa 26. októbra 2011 rokovať o návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 3/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni.

Zobraziť celý text »

41. ročník Behu okolo Dulov

05.10.2011 | admin

V nedeľu 16. októbra sa bude konať 41. ročník Behu okolo Dulova.

Zobraziť celý text »

Koncert skupiny FRAGILE

28.09.2011 | admin

Pozývame Vás na koncert skupiny Fragile v sobotu 22.10.2011 v Ilave

Zobraziť celý text »

Zber plastov - september

23.09.2011 | admin

V utorok 27. septembra 2011 bude prebiehať zber plastov.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o vyvesení nariadenia

23.09.2011 | admin

Na úradnej tabuli bol vyvesený schválený Dodatok č. 1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Zobraziť celý text »

Odvolanie zákazu zakladať a udržiavať otvorené ohne

12.09.2011 | admin

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydalo Rozhodnutie, ktorým odvoláva zákaz zakladať a udržiavať otvorené ohne pri využívaní lesov verejnosťou.

Zobraziť celý text »

Odporúčania pre obyvateľstvo pri vzniku mimoriadnej udalosti

12.09.2011 | admin

V zmysle usmernenia odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu v Trenčíne zverejňujeme v časti "Civilná ochrana obyvateľstva" informáciu "Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti".

Zobraziť celý text »

Uznesenie zo zasadnutia OZ - september

12.09.2011 | admin

OZ na svojom zasadnutí dňa 9. septembra 2011 prijalo uznesenia 35 - 42/2011.

Zobraziť celý text »

Zasadnutie OZ 7.9.2011

02.09.2011 | admin

Pozvánka na zasadnutie OZ v stredu 7.9.2011

Zobraziť celý text »

Návrh dodatku k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

23.08.2011 | admin

V zmysle § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení zverejňujeme na dobu 15 dní Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Dulov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Zobraziť celý text »

Zber plastov - august

19.08.2011 | admin

V utorok 23. augusta 2011 bude zber plastov.

Zobraziť celý text »

Výberové konianie - Červený Kameň

20.07.2011 | admin

Obec Červený Kameň vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku Materskej školy v Červenom Kameni.

Zobraziť celý text »

Zber plastov - júl

18.07.2011 | admin

V utorok 19.júla 2011 bude v obci zber plastov.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.