ARCHÍV AKTUALÍT

Štatistické zisťovanie v obci

07.12.2022 | admin

Štatistický úrad vykonáva v období od 6.12.2022 do 12.1.2024 štatistické zisťovanie v domácnostiach na Slovensku. Do zisťovania pre rok 2023 bola zaradená aj naša obec. Zverejňujeme informáciou zo štatistického úradu.

Zobraziť celý text »

Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v obci Dulov

07.12.2022 | admin

Zobraziť celý text »

Stretnutie s Mikulášom a Vianočný jarmok zrušený

05.12.2022 | admin

Z dôvodu vysokej chorobnosti detí v MŠ sa Stretnutie s Mikulášom v utorok 6.12. a Vianočný jarmok v piatok 9.12. neuskutočnia. Náhradný termín bude včas oznámený.

Zobraziť celý text »

Výkup papiera december

01.12.2022 | admin

V utorok 6. 12.2022 bude prebiehať výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023

29.11.2022 | admin

Dňa 29.11.2022 je zverejnený návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dulov na I. polrok 2023.

Zobraziť celý text »

Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025

29.11.2022 | admin

Obecný úrad v Dulove zostavil návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025. Návrh rozpočtu bude prejednávať Obecné zastupiteľstvo v Dulove na svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2022. Návrh rozpočtu je zverejnený od 29. novembra 2022 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

Zobraziť celý text »

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania

28.11.2022 | admin

Obec Dulov, stavebný úrad verejnou vyhláškou oznamuje začatie konania a zlúčenie úzeného a stavebného konania na vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Rodinný dom" žiadateľa Radoslava Filiača

Zobraziť celý text »

Zber plastov november 2022

28.11.2022 | admin

Oznamujeme, že v utorok 22. novembra prebehne zber plastov, tetrapakov a použitých olejov.

Zobraziť celý text »

Nábor do florbalového a hokejbalového tímu

28.11.2022 | admin

ŠK 98 Pruské spúšťa nábor do florbalového a hokejbalového tímu.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

15.11.2022 | admin

Starosta obce pozýva na ustanovujúce zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva v utorok 22. novembra 2022.

Zobraziť celý text »

Dovolenka na obecnom úrade

14.11.2022 | admin

Obecný úrad v Dulove bude v piatok 18. novembra 2022 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Zobraziť celý text »

Referendum 2023 - Voľba poštou

14.11.2022 | admin

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda v roku 2023 sa zdržiava mimo jej územia môže požiadať o voľbu poštou do 2.12.2022.

Zobraziť celý text »

Referendum 2023 - Informácia pre voliča

14.11.2022 | admin

V súvislosti s konaním referenda dňa 21.1.2023 zverejňujeme informáciu o podmienkach práva hlasovať v referende.

Zobraziť celý text »

Vývoz komunálneho odpadu

03.11.2022 | admin

Obecný úrad oznamuje, že v piatok 04.11.2022 bude v obci prebiehať zber komunálneho odpadu. Smetné nádoby označené žetónom vyložte pred svoje rodinné domy. Vyvezené budú len nádoby označené žetónom, vrecia s odpadom položené vedľa smetných nádob musia byť označené tiež žetónom alebo nebudú vyvezené.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o uložení zásielky - Toman

03.11.2022 | admin

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.