ARCHÍV AKTUALÍT

Návrh Dodatku č.4 k VZN č. 3/2015

18.05.2022 | admin

Obecný úrad v Dulove pripravil návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 3/2015 , ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základne škole a výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Dulov . Dodatkom č. 4 sa zvyšuje príspevok na stravu v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zmysle Finančných pásiem na nákup potravín stanovených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Obec bola nútená príspevok na stravu upraviť vzhľadom na nárast cien potravín od januára 2022 a povinnosti pokryť výdavky na nákup potravín príspevkom na stravu. Návrh VZN je zverejnený na verejnej tabuli a webovom sídle obce od 18.mája 2022, kedy začína aj lehota na pripomienkovanie. Ukončenie lehoty na pripomienkovanie je 29. mája 2022. Návrh dodatku sa bude prejednávať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Zobraziť celý text »

Záverečný účet obce Dulov za rok 2021

18.05.2022 | admin

Záverečný účet obce Dulov za rok 2021 obsahuje údaje o rozpočtovom hospodárení obce v zmysle § 16 zákona č. 583/20047 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Záverečný účet prejedná obecné zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadnutí. Od dátumu zverejnenia do 29. mája 2022 je možné sa k záverečnému účtu vyjadriť.

Zobraziť celý text »

Odvolanie voči kolaudačnému rozhodnutiu - Horovce-Luhy-Zahustenie TS a rozšírenie NNK

17.05.2022 | admin

Zobraziť celý text »

Nemocnica s poliklinikou Ilava

09.05.2022 | admin

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení zásielky

09.05.2022 | admin

Zobraziť celý text »

Vývoz komunálneho odpadu

05.05.2022 | admin

Obecný úrad oznamuje, že v piatok 06.05.2022 bude v obci prebiehať zber komunálneho odpadu. Smetné nádoby označené žetónom vyložte pred svoje rodinné domy. Vyvezené budú len nádoby označené žetónom, vrecia s odpadom položené vedľa smetných nádob musia byť označené tiež žetónom alebo nebudú vyvezené.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na majáles - Mikušovce

03.05.2022 | admin

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - Máj 2022

02.05.2022 | admin

Zobraziť celý text »

Oznámenie o uložení zásielky - Rendek, Máj

02.05.2022 | admin

Zobraziť celý text »

Vývoz plastov - apríl 2022

25.04.2022 | admin

Zber plastov Obecný úrad v Dulove oznamuje občanom, že v utorok 26. apríla bude v obci prebiehať zber plastov, olejov a tetrapakov. Žiadame Vás vrecia naplnené plastami a previazané vyložiť v utorok skoro ráno pred svoje rodinné domy. Žiadame občanov aby použité oleje v dobre uzavretých, priehľadných, plastových fľašiach od oleja alebo minerálnych vôd, stlačené a zviazané tetrapaky vyložili v utorok ráno pred svoje domy.

Zobraziť celý text »

Zverejnenie rozdeľovacieho plánu v obvode JPU ,,Hrubá Niva

22.04.2022 | admin

Zobraziť celý text »

Vývoz komunálneho odpadu

20.04.2022 | admin

Obecný úrad oznamuje, že v piatok 22.04.2022 bude v obci prebiehať zber komunálneho odpadu. Smetné nádoby označené žetónom vyložte pred svoje rodinné domy. Vyvezené budú len nádoby označené žetónom, vrecia s odpadom položené vedľa smetných nádob musia byť označené tiež žetónom alebo nebudú vyvezené.

Zobraziť celý text »

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2022/2023

20.04.2022 | admin

Zobraziť celý text »

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

12.04.2022 | admin

Zobraziť celý text »

Kolaudačné rozhodnutie

08.04.2022 | admin

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.