ARCHÍV AKTUALÍT

Beckovské slávnosti

11.07.2014 | admin

Beckovské slávnosti 18. - 20. júl 2014

Zobraziť celý text »

Stretnutie s podnikateľmi

11.07.2014 | admin

MAS Vršatec pozýva na stretnutie s podnikateľmi v rámci podpory podnikateľov a možností čerpanie z EÚ.

Zobraziť celý text »

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

08.07.2014 | admin

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor upozorňuje na predchádzanie výskytu a šíreniu burín.

Zobraziť celý text »

Petícia občanov obce Horovce

07.07.2014 | admin

Petičný výbor v zložení občanov obce Horovce žiada o podporu petície na zastavenie rozširovania množstva odpadov a doplnenia zhodnocovania nových druhov odpad z bioplynových staníc v Horovciach. Petícia a podpisové hárky sú na obecnom úrade v Dulove.

Zobraziť celý text »

Spravodaj MAS Vršatec 1/2014

01.07.2014 | admin

MAS Vršatec vydala nové číslo spravodaja

Zobraziť celý text »

Letné kino MAS 2014

27.06.2014 | admin

MAS Vršatec i v tomto roku poriada letné kino v obciach na území MAS-ky.

Zobraziť celý text »

Posunutý začiatok OZ

27.05.2014 | admin

Oznamujeme, že začiatok obecného zastupiteľstva v stredu 28.5.2014 je posunutý na 19.15 hod.

Zobraziť celý text »

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Dulov

26.05.2014 | admin

Okrsková volebná komisia oznamuje výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Dulov.

Zobraziť celý text »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva máj

26.05.2014 | admin

Starostka obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v stredu 28. mája 2014.

Zobraziť celý text »

Zber elektroniky máj 2014

19.05.2014 | admin

Oznamujeme, že od 21.5. do 24.5. bude prebiehať v obci zber eletroniky.

Zobraziť celý text »

Očami detí - IV.ročník

15.05.2014 | admin

MAS Vršatec vyhlásila IV. ročník súťaže "Očami detí"

Zobraziť celý text »

Dotatok k výzve - zvislé dopravné značenie

15.05.2014 | admin

Obec Dulov zverejnila dodatok k výzve na predkladanie cenových ponúk na podlimitnú zákazku - zvislé dopravné značenie v obci Dulov

Zobraziť celý text »

Výberové konanie riaditeľ MŠ

13.05.2014 | admin

Obec Dulov v zmysle zákona 596/2003 v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 552/2003 v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy v Dulove.

Zobraziť celý text »

Záverečný účet obce za rok 2013

13.05.2014 | admin

Záverečný účet Obce Dulov za rok 2013 obsahuje údaje o rozpočtovom hospodárení obce v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Zobraziť celý text »

Výzva na predloženie cenových ponúk - zvislé dopravné značenie

07.05.2014 | admin

Obec Dulov v zmysle zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov vyzýva na predloženie cenových ponúk na podlimitnú zákazku: Zvislé dopravné značenie v obci Dulov.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.