ARCHÍV AKTUALÍT

Nohejbalový turnaj

09.07.2015 | admin

Obecný úrad Dulov v spolupráci s pohostinstvom Légia poriada 1. ročník nohejbalového turnaja.

Zobraziť celý text »

Zmeny vo výkone činnosti pracoviska

07.07.2015 | admin

Okresný úrad Trenčín oznamuje, že s účinnosťou od 1. júla 2015 ustanovil výkon štátnej správy na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav na pracovisku Okresného úradu v meste Ilava.

Zobraziť celý text »

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

06.07.2015 | admin

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava od 3. júla 2015 13.00 hod. do odvolania.

Zobraziť celý text »

VšZP informuje

29.06.2015 | admin

Všeobecná zdravotná poisťovňa informuje svojich poistencov ohľadom ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2014.

Zobraziť celý text »

Otváracie hodiny COOP Jednota počas leta

29.06.2015 | admin

COOP Jednota Trenčín oznamujeme zmenu otváracích hodín predajne v Dulove počas leta.

Zobraziť celý text »

Zasadnutie OZ - jún

18.06.2015 | admin

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie OZ dňa 23.6.2015.

Zobraziť celý text »

Vystúpenie DH Tvrdošanka

16.06.2015 | admin

Obec Dulov v spolupráci s kultúrnou komisiou Vás srdečne pozývajú na vystúpenie dychovej hudby Tvrdošanka v sobotu 20. júna 2015 o 18.00 hod. pred KD Dulov.

Zobraziť celý text »

Celoštátna súťažná prehliadka malých dychových hudieb

16.06.2015 | admin

V dňoch 20. - 21. júna 2015 sa v KZ RONA, a.s. Lednické Rovne uskutoční celoštátna súťažná prehliadku malých dychových hudieb s medzinárodnou účasťou.

Zobraziť celý text »

Výstava trofejí poľovnej zveri

16.06.2015 | admin

Poľnohospodárske družstvo "Vršatec" Pruské a Poľovnícka spoločnosť Poľana Bohunice Vás srdečne pozývajú na výstavu trofejí poľovnej zveri, ktorá sa uskutoční dňa 20.6.2015.

Zobraziť celý text »

Zájazd dôchodcov na termálne kúpalisko

09.06.2015 | admin

Výbor Jednoty dôchodcov Slovenska v Dulove poriada autobusový zájazd na termálne kúpalisko do Podhájskej.

Zobraziť celý text »

Dodatok č. 2 k VZN o podmienkach predaja tovaru a služieb na príležitostnom trhu a ambulantnom predaji

08.06.2015 | admin

Dňa 8. júna 2015 bol na pripomienkovanie zverejnený návrh Dodatku č. 2 k VZN o podmienkach predaja tovaru a služieb na príležitostnom trhu a ambulantnom predaji.

Zobraziť celý text »

Návrh VZN č. 2/2015

08.06.2015 | admin

Dňa 8. júna 2015 bol na pripomienkovanie zverejnený návrh VZN č. 2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Dulov.

Zobraziť celý text »

Návrh VZN č. 1/2015

08.06.2015 | admin

Dňa 8. júna 2015 bol na pripomienkovanie zverejnený návrh VZN č. 1/2015, ktorým sa právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou, ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

Zobraziť celý text »

Záverečný účet za rok 2014

08.06.2015 | admin

Dňa 8. júna 2015 bol zverejnený Záverečný účet Obce Dulov za rok 2014, ku ktorému sa občania môžu vyjadriť.

Zobraziť celý text »

MUDr. Krajčiová - dovolenka

05.06.2015 | admin

MUDr. Krajčiová čerpá od 9. júna - 15. júna dovolenku.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.