ARCHÍV AKTUALÍT

Oznámenie o uložení zásielky - Mišovec, Apríl

28.04.2020 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

MAS Vršatec vyhlasuje výzvu na podporu podnikateľov

21.04.2020 | admin

MAS Vršatec vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku pre podnikateľov č. IROP-CLLD-P782-511-003. Dátum vyhlásenia výzvy: 20.04.2020. Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl: 1. kolo 30.06.2020, 2. kolo 30.08.2020, kolo "n" v intervale 2 mesiace od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca.

Zobraziť celý text »

Zvoz skla a kovu - Apríl

21.04.2020 | admin

V stredu 22. apríla bude v obci prebiehať zvoz skla a kovu.

Zobraziť celý text »

Zber drevného odpadu

15.04.2020 | admin

Obecný úrad v Dulove oznamuje občanom, že v termíne od 18.04.2020 do 30.04.2020 sa v obci uskutoční zber drevného odpadu. Prosíme o dodržanie termínu zberu a zároveň žiadame o dodržanie používania ochranných pomôcok - rúška, rukavice a dodržanie vzájomných odstupov.

Zobraziť celý text »

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2020/2021

15.04.2020 | admin

Termín podávania žiadostí o prijatie detí do Materskej školy v Dulove pre školský rok 2020/2021 je od 30.04.2020 - 31.05.2020. Žiadosti sa budú podávať bez potvrdenia zdravotného stavu dieťaťa a bez osobnej prítomnosti detí. Posledný dátum odoslania žiadosti je 31.05.2020.

Zobraziť celý text »

Zber elektroniky - Apríl 2020

15.04.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že v termíne od 18.04.2020 do 30.04.2020 bude v obci prebiehať zber elektroniky. Prosíme elektroniku priviezť na zberný dvor (pri ČOV) v pracovných dňoch v čase od 7.00 - 9.00 hod. a od 15.00 - 16.00 hod. a v sobotu od 8.00 - 12.00 hod. Zároveň vás žiadame o dodržanie používania ochranných pomôcok - rúška, rukavice a dodržanie vzájomných odstupov.

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - Apríl 2020

15.04.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že v piatok 17. apríla 2020 sa v obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Veľká noc 2020

09.04.2020 | admin

Všetkým občanom prajeme príjemné a pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov!

Zobraziť celý text »

Uznesenie vlády SR k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu

09.04.2020 | admin

Zverejňujeme Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu počas Veľkonočných sviatkov.

Zobraziť celý text »

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania "11458-Horovce-Luhy-Zahustenie TS a rozšírenie NNK"

09.04.2020 | admin

Obec Horovce ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania pre žiadateľa: Stredoslovenská distribučná, a.s. na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby "11458-Horovce-Luhy-Zahustenie TS a rozšírenie NNK" v k. ú. Horovce a Dulov. Oznámenie o začatí konania sa doručuje verejnou vyhláškou na 15 dní. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia.

Zobraziť celý text »

Seniori, povedzme STOP podvodníkom!

03.04.2020 | admin

Súčasný krízový stav núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, preto prinášame rady a odporúčania ako sa tomu dá predísť.

Zobraziť celý text »

Propozície celoslovenskej literárnej súťaže "Studňa sa tajne s dažďom zhovára"

01.04.2020 | admin

Matica Slovenská a miestny odbor Matice Slovenskej v Trenčíne, verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, Spolok slovenských spisovateľov a mesto Trenčín vypisujú XXVIII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého pre stredoškolákov a dospelých "Studňa sa tajne s dažďom zhovára".

Zobraziť celý text »

Zápis do 1. ročníka 2020/2021

01.04.2020 | admin

Zápis do 1. ročníka šk. r. 2020/2021 sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy a výskumu SR uskutoční bez osobnej prítomnosti detí. Rodičia budúcich prvákov vyplnené tlačivá prinesú v zalepenej obálke na obecný úrad alebo zašlú poštou na adresu ZŠ v Dulove v termíne do 20.04.2020.

Zobraziť celý text »

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 11126-Dulov-Rybníky-Rozšírenie NNK

18.03.2020 | admin

Obec Dulov ako príslušný stavebný úrad vydala stavebné povolenie stavebníkovi Stredoslovenská distribučná, a. s. na stavbu "11126-Dulov-Rybníky-Rozšírenie NNK" - líniová inžinierska stavba. Stavebné povolenie sa účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou. V 15 deň vyvesenia sa stavebné povolenie považuje za doručené.

Zobraziť celý text »

Ústredný krízový štáb prijal preventívne opatrenia

13.03.2020 | admin

Ústredný krízový štáb prijal kvôli koronavírusu tvrdé preventívne opatrenia, ktoré sa dotknú všetkých činností nášho života.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.