ARCHÍV AKTUALÍT

Referendum 2023 - výsledky

23.01.2023 | admin

Okrsková komisia pre referendum v obci Dulov oznamuje výsledky referenda v obci Dulov, okrsok č. 1.

Zobraziť celý text »

Zasadnutie OZ - január 2023

23.01.2023 | admin

Starosta obce pozýva na zasadnutie OZ vo štvrtok 26.1.2023.

Zobraziť celý text »

Referendum - nahlasenie prenosnej schránky

23.01.2023 | admin

V sobotu 21.1.2023 sa koná na území SR referendum. Miestnosť pre hlasovanie sa nachádza v zasadačke obecného úradu.

Zobraziť celý text »

Oznámnie o začatí územného konania

19.01.2023 | admin

Obec Lednické Rovne verejnou vyhláškou oznamuje začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. RFO Ilava - Lednické Rovne".

Zobraziť celý text »

Referendum 2023

18.01.2023 | admin

V sobotu 21. januára 2023 sa koná na území SR referendum. Volebná miestnosť pre okrsok č. 1 sa nachádza v zasadačke obecného úradu. Hlasovanie je od 7.00 - 22.00 hodiny. Oprávnený volič, ktorý sa môže zo zdravotných dôvodov dostaviť do miestnosti pre hlasovanie, môže požiadať o hlasovanie do prenosnej schránky.

Zobraziť celý text »

Referendum 2023 - špeciálny spôsob hlasovania

18.01.2023 | admin

Hlasovanie do špeciálnej prenosnej volebnej schránky počas referenda v sobotu 21.1.2023.

Zobraziť celý text »

Dovolenka 17.1.2023

16.01.2023 | admin

Oznamujeme, že obecný úrad bude v utorok 17.1.2023 zatvorený.

Zobraziť celý text »

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

11.01.2023 | admin

Obec Dulov, stavebný úrad vydáva Verejnou vyhláškou stavebné povolenie na stavbu: "Rodinný dom" na p.č. KNC 117/1 v k.ú. Dulov stavebníkovi: Radoslav Filiač.

Zobraziť celý text »

Návrh Dodatku k VZN 3/2015

03.01.2023 | admin

Obecný úrad v Dulove pripravil návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 3/2015 , ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základne škole a výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Dulov .

Zobraziť celý text »

Prerušenie dodávky elektrickej energie

03.01.2023 | admin

Stredoslovenská energetika oznamuje prerušenie dodávky elektrickej energie v časti obce v utorok 17.1.2023 v čase od 7.30 do 15.30 hod. Vypnutá bude časť od s.č. 185 po 208 t.j. RD a objekty za kostolom, k ČOV a ulica k bývalému družstvu vrátane s.č. 297 a 305.

Zobraziť celý text »

Dovolenka cez Vianoce

21.12.2022 | admin

Oznamujeme, že od 22.12. do 30.12. vrátane je obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení písomnosti

14.12.2022 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi

Zobraziť celý text »

Zasadnutie OZ - december 2022

09.12.2022 | admin

Starosta obce pozýva na zasadnutie OZ v utorok 13.decembra 2022.

Zobraziť celý text »

Referendum 2023 - hlasovaci preukaz

09.12.2022 | admin

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz.

Zobraziť celý text »

Kúpele v regióne

07.12.2022 | admin

Obec v spolupráci s Kúpeľmi Trenčianske Teplice ponúka pre občanov vstupy do bazénov za zvýhodnené ceny. Akcia trvá od 01.12.2022 - 28.2.2023.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.