ARCHÍV AKTUALÍT

Zber plastov júl

12.07.2012 | admin

Zber plastov bude prebiehať v utorok 17. júla 2012.

Zobraziť celý text »

Spravodaj MAS Vršatec 2/2012

12.07.2012 | admin

MAS Vršatec vydala nové číslo Spravodaja MAS Vršatec.

Zobraziť celý text »

Oznam - dovolenka

02.07.2012 | admin

Obecný úrad bude v piatok 6. júla 2012 zatvorený.

Zobraziť celý text »

Cigánski diabli

02.07.2012 | admin

Oddelenie kultúry MsÚ Dubnica nad Váhom pozýva na koncert Cigánskych Diablov v Dubnici nad Váhom

Zobraziť celý text »

Detské kultúrne leto

02.07.2012 | admin

Mesto Trenčín pozýva na detské kultúrne leto júl 2012.

Zobraziť celý text »

Trenčianske kultúrne leto

02.07.2012 | admin

Mesto Trenčín pozýva na Trenčianske kultúrne leto.

Zobraziť celý text »

Posvätenie dvojkríža

02.07.2012 | admin

Klub slovenských turistov Horovce a Farský úrad Pruské pozývajú na turistický pochod na Ostrú horu dňa 5.7.2012.

Zobraziť celý text »

Letné kino MAS Vršatec

25.06.2012 | admin

MAS Vršatec Vás pozýva na netradičnú a originálnu zábavu "Letné kino" počas letných prázdnin vždy v inej obci miestnej akčnej skupiny.

Zobraziť celý text »

Zber plastov - jún

08.06.2012 | admin

Zber plastov -12.6.2012

Zobraziť celý text »

Pozvánka na zasadnutie OZ 6.6.2012

01.06.2012 | admin

Starostka obce Vás pozýva na zasadnutie OZ v stredu 6. júna 2012 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Zobraziť celý text »

Záverečný účet 2011

01.06.2012 | admin

Záverečný účet Obce Dulov za rok 2011 obsahuje údaje o rozpočtovom hospodárení obce v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Bude predložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí. Od dátumu zverejnenia sa môžu obyvatelia obce k nemu vyjadriť. Zverejnený: 23. mája 2012

Zobraziť celý text »

Privítanie dubnických odchovancov

25.05.2012 | admin

Mesto Dubnica nad Váhom Vás pozýva na privítanie dubnických odchovancov striebornej hokejovej reprezentácie MS 2012 v utorok 29. mája o 16.30 hod na Námestí Matice Slovenskej v Dubnici n/V.

Zobraziť celý text »

Úprava verejných priestranstiev v obci Dulov

23.05.2012 | admin

V mesiaci máj 2012 boli v obci ukončené stavebné práce na úprave verejných priestranstiev. Upravovaná bola plocha pred obecným úradom a parcely č. 25/2, 25/4, 25/5 tzv. "trojuholník". ...

Zobraziť celý text »

Verejná vyhláška ROEP

23.05.2012 | admin

Správa katastra Ilava verejnou vyhláškou oznamuje začatie konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim pre katastrálne územie Dulov. Vyzýva nájomcov pozemkov a ďalšie oprávnené osoby, aby poskytli údaje o pozemkoch v ich užívaní a o právnych vzťahoch k nim, ktoré sú im známe z doterajšieho vysporiadania právnych vzťahoch k týmto pozemkov. Zároveň určuje vlastníkom a ďalším účastníkom konania na predkladanie listín o právnych vzťahoch k pozemkom lehotu do 30.9.2012 a to počas úradných hodín v pondelok, stredu a piatok.

Zobraziť celý text »

Zmena VZN o podmienkach opatrovateľskej služby

15.05.2012 | admin

V súvislosti so zmenou zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. obecný úrad pripravil zmenu VZN o podmienkach opatrovateľskej služby v Obci Dulov formou dodatku č. 1. Zmena sa týka spôsobu výpočtu a výšky úhrady za opatrovateľskú službu.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obecdulov@stonline.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.