ARCHÍV AKTUALÍT

Výplata cestovného ZŠ Pruské

30.06.2016 | admin

Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské vypláca cestovné.

Zobraziť celý text »

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Lednica

30.06.2016 | admin

Obec Lednica vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Jána Amosa Komenského.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení písomnosti Kolman - jún

30.06.2016 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Zmena času prejada v COOP JEDNOTA DULOV

30.06.2016 | admin

COOP Jednota Trenčín s.d. oznamujeme zmenu času predaja v predajni potravín v Dulove počas čerpania dovolenky pracovníkov.

Zobraziť celý text »

Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami

30.06.2016 | admin

Okresný úrad, odbor CO a KR vydal odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami.

Zobraziť celý text »

Zámer prevodu majetku zámenou pozemkov

30.06.2016 | admin

Obec Dulov na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dulove č. 14/2016 zverejňuje zámer prevodu majetku zámenou pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení písomnosti - jún - Rendek

28.06.2016 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení zásielky - Kolman - jún

15.06.2016 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti Petrovi Kolmanovi

Zobraziť celý text »

Ničenie a devastácia multifunkčného ihriska

15.06.2016 | admin

Ničenie a devastácia multifunkčného ihriska a neporiadok sú realitou aj v našej obci.

Zobraziť celý text »

Schválené VZN o odpadoch

15.06.2016 | admin

Obecné zastupiteľstvo v Dulove na zasadnutí dňa 14.6.2016 uznesením 11/2016 B/ schválilo VZN obce Dulov č. 1/20016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dulov.

Zobraziť celý text »

ÚP Pruské - Správa o hodnotení

13.06.2016 | admin

Obec Pruské predložila Okresnému úradu Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie Správu o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Pruské" spolu s návrhom strategického dokumentu - konceptu. Do dokladov možno nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Dulove v pracovné hodiny.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na zasadnutie OZ - jún

09.06.2016 | admin

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie OZ v utorok 14.6.2016.

Zobraziť celý text »

Návrh VZN č. 1/2016

30.05.2016 | admin

V zmysle § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení je zverejnený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dulov.

Zobraziť celý text »

Záverečný účet za rok 2015

30.05.2016 | admin

Dňa 30. mája 2016 bol zverejnený Záverečný účet Obce Dulov za rok 2015, ku ktorému sa občania môžu vyjadriť.

Zobraziť celý text »

Je to nepozornosť alebo úmysel?

24.05.2016 | admin

Šachty aj poklopy vedľa cesty smerom k ČOV sú pravidelne poškodzované a zhadzované. Žiadame pozorných občanov, aby akékoľvek takéto konanie bezodkladne ohlásili.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.