ARCHÍV AKTUALÍT

Oznámenie o doručení písomnosti - marec Kolman

20.03.2017 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti - Peter Kolman

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - marec 2017

16.03.2017 | admin

V pondelok 20. marca 2017 sa uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na divadelné predstavenie

10.03.2017 | admin

Divadelný súbor Giovanni Vás srdečne pozýva na komédiu "Ktorý je ten pravý?". Predstavenie sa uskutoční dňa 25. marca, t.j. v sobotu, o 17.00 hod. v kultúrnom dome v Dulove. Vstupné je dobrovoľné.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na zasadnutie OZ - marec 2017

09.03.2017 | admin

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v utorok 14. marca 2017 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Zobraziť celý text »

Oznámenie k JPÚ

03.03.2017 | admin

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor zverejňuje oznámenie o plánovanom konaní a predbežne určených nákladoch spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami v k.ú. Dulov, lokalita Hrubá Niva. Oznámenie sa zverejňuje na dobu 15 dní odo dňa vyvesenia. Zároveň obec Dulov zverejňuje Upozornenie k oznámeniu.

Zobraziť celý text »

Záverečný účet za rok 2016

28.02.2017 | admin

Záverečný účet obce Dulov rok 2016 obsahuje údaje o rozpočtovom hospodárení obce v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Záverečný účet prejedná obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 14. marca 2017. Od dátumu zverejnenia do prejednania záverečného účtu v zastupiteľstva sa môžu obyvatelia obce k záverečnému účtu vyjadriť.

Zobraziť celý text »

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2013

28.02.2017 | admin

Dňa 28. februára 2017 bol zverejnený na pripomienkovanie "Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2013, ktorým sa upravujú podmienky držania a odchytu psov na území obce Dulov.

Zobraziť celý text »

Návrh VZN č. 1/2017

28.02.2017 | admin

Dňa 28. februára bol zverejnený na pripomienkovanie: „Návrh VZN obce Dulov č. 1/2017 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane".

Zobraziť celý text »

Prerušenie distribúcie elektriny - marec 2017 - 2. oznámenie

27.02.2017 | admin

SSE-distribúcia oznamuje prerušenie distribúcie elektrickej energie v časti našej obce dňa 23.3.2017 v čase od 8.00 do 16.00 hod. Vypnuté budú rodinné domy od s.č. 201 po s.č. 289 vrátane t.j. celá ulica od MŠ po areál PD.

Zobraziť celý text »

Oznam osemročného Gymnázia Púchov

21.02.2017 | admin

Osemročné Gymnázium Púchov oznamuje, že v školskom roku 2017/2018 otvára triedu Príma. Riaditeľstvo školy pozýva žiakov 5. ročníka a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 7. marca 2017 od 14.30 do 17.00 hod.

Zobraziť celý text »

Prerušenie distribúcie elektriny - marec 2017

21.02.2017 | admin

SSE-distribúcia oznamuje prerušenie distribúcie elektrickej energie v časti našej obce dňa 15.3.2017 v čase od 8.00 do 15.30 hod. Vypnuté budú rodinné domy od s.č. 201 po s.č. 289 vrátane t.j. celá ulica od MŠ po areál PD.

Zobraziť celý text »

Maškarný ples

10.02.2017 | admin

ZŠ,MŠ a Obecný úrad v Dulove pozýva všetky deti a rodičov na Maškarný ples v piatok 24.2.2017 v KD Dulov.

Zobraziť celý text »

Štatistické zisťovanie HFCS

09.02.2017 | admin

Štatistický úrad Slovenskej republiky v mesiacoch február až apríl 2017 uskutoční štatistické zisťovanie v domácnostiach v rámci SR. Do zisťovania boli zaradené aj niektoré domácnosti v obci. Prosíme členov domácnosti o spoluprácu pri vykonávaní tohto prieskumu.

Zobraziť celý text »

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Horovce

09.02.2017 | admin

Obec Horovce vyhlasuje výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Horovce.

Zobraziť celý text »

Zverejnenie nariadenia konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Dulov

30.01.2017 | admin

Zverejňujeme nariadenie konania o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Dulov, lokalita Hrubá Niva.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.