ARCHÍV AKTUALÍT

Rozsah hodnotenia vplyvov navrhovaného strategického dokumentu "Územný plán obce (ÚPN-O) Tuchyňa"

31.07.2017 | admin

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie zverejňuje dokument "Rozsah hodnotenia vplyvov navrhovaného strategického dokumentu "Územný plán obce (ÚPN-O) Tuchyňa". Svoje pripomienky môžete predložiť do 10 dní od jeho zverejnenia na adresu Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie.

Zobraziť celý text »

Očkovanie psov 2017

28.07.2017 | admin

Vo štvrtok 3. augusta 2017 sa v našej obci uskutoční očkovanie psov.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na divadelné predstavenie

26.07.2017 | admin

Divadelný súbor Masky z Ilavy Vás srdečne pozýva na bláznivú komédiu "Kde je vaša teta?". Predstavenie sa uskutoční 20. augusta 2017, t.j. v nedeľu, o 19.00 hod. v Kultúrnom dome v Dulove. Vstupné je dobrovoľné.

Zobraziť celý text »

Výzva na predkladanie cenových ponúk

26.07.2017 | admin

Obec Dulov vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku s nízkou hodnotou: "Rekonštrukcia kotolne v MŠ Dulov - SO 01 Plynová kotolňa; Zmena dokončenej stavby MŠ s.č. 201 na pozemku p.č. KN-C 645/1 v k.ú. Dulov - stavebné úpravy a zateplenie obvodového plášťa.

Zobraziť celý text »

Ponuka práce

19.07.2017 | admin

Obecný úrad v Tuchyni príjme do zamestnania od 1. septembra 2017 učiteľku do Materskej školy.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na 50. Gavlovičovo Pruské - spomienkové slávnosti

19.07.2017 | admin

Obec Pruské a Divadelný súbor HUGO v spolupráci s Považským osvetovým strediskom a farnosťou Pruské Vás pozývajú na 50. Gavlovičovo Pruské - spomienkové slávnosti, ktoré sa uskutočnia v dňoch 28.07. - 30.07.2017 v obci Pruské.

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - júl 2017

14.07.2017 | admin

Oznamujeme občanom, že v pondelok 17.júla 2017 sa uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na zasadnutie OZ - Júl 2017

14.07.2017 | admin

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu 19. júla 2017 o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Zobraziť celý text »

Informácie pre voliča

03.07.2017 | admin

Zobraziť celý text »

Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

03.07.2017 | admin

Zobraziť celý text »

Zvoz plastov 2. polrok 2017

30.06.2017 | admin

Oznamujeme termíny zberu plastov v 2. polroku 2017.

Zobraziť celý text »

Územný plán obce Tuchyňa

28.06.2017 | admin

Zobraziť celý text »

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ

26.06.2017 | admin

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, zverejňuje verejnou vyhláškou pozvánku na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Dulov, lokalita Hrubá Niva. Pozvánka sa zverejňuje na dobu 15 dní odo dňa vyvesenia.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení písomnosti - Jún - Rendek I.

23.06.2017 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na Jánske ohne

19.06.2017 | admin

Obecný úrad v spolupráci so ZŠ Dulov Vás srdečne pozýva na príjemné posedenie pri ohni, spojené s občerstvením a hudbou, v sobotu 24.06.2017 o 17.00 hod. na školskom dvore.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.