ARCHÍV AKTUALÍT

Záverečný účet za rok 2017

24.05.2018 | admin

Záverečný účet obce Dulov za rok 2017 obsahuje údaje o rozpočtovom hospodárení obce v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Záverečný účet prejedná Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 26. júna 2018. Od dátumu zverejnenia do 10. júna 2018 sa môžu obyvatelia obce k záverečnému účtu vyjadriť.

Zobraziť celý text »

Územný plán obce Košeca - Správa o hodnotení

17.05.2018 | admin

Obstarávateľ, obec Košeca v zastúpení Mgr. Radomírom Brtáňom - starostom obce, doručil Okresnému úrad v Ilave, odboru starostlivosti o ŽP Správu o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Košeca" spolu s konceptom strategického dokumentu. Obec Dulov, ako dotknutá obec informuje svojich občanov, že do uvedených dokladov možno nahliadnuť, robiť výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Dulove počas úradných hodín po dobu 21 dní. Svoje písomné stanoviská s správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu môžete doručiť do 21 dní na adresu: Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o ŽP, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava.

Zobraziť celý text »

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

16.05.2018 | admin

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 16. mája 2018 od 8.00 hod.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na premiéru predstavenia "Zmierlivé dobrodružstvo"

14.05.2018 | admin

Divadelný súbor "Masky z Ilavy" uvádza pôvabnú folklórnu komédiu spracovanú na námet Jána Palárika v réžií Janky Trenčanovej pod názvom "Zmierlivé dobrodružstvo". Predstavenie sa uskutoční v nedeľu 27. mája 2018 v Dome kultúry v Ilave. Vstupné je dobrovoľné.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na bábkové predstavenie "Janko a Marienka"

14.05.2018 | admin

Regionálne informačné materské centrum Motýlik a Obec Pruské pozývajú všetky deti vo veku od 0 do 99 rokov na bábkové predstavenie "Janko a Marienka", ktoré sa uskutoční 18. mája 2018, t. j. v piatok o 16.30 hod. v kultúrnom dome v Pruskom. Dĺžka predstavenia cca 45 minút, vstupné 2€.

Zobraziť celý text »

Úplná uzávierka železničného priestestia v Pruskom

14.05.2018 | admin

Oznamujeme Vám, že v termíne od 21.05.2018 - 26.05.2018 bude v obci Pruské úplná uzávierka železničného priecestia na ceste II/574 v smere Pruské - Ilava z dôvodu realizácie opravy železničného priecestia.

Zobraziť celý text »

Prijímacie skúšky ZUŠ Ilava

03.05.2018 | admin

Základná umelecká škola v Ilave srdečne pozýva budúcich hudobníkov, výtvarníkov, tanečníkov či hercov na prijímacie pohovory, ktoré sa uskutočnia 16. a 17. mája 2018 v čase od 13.00 do 17.00 hod. v budove ZUŠ Ilava na Pivovarskej ulici 662/80 v Ilave.

Zobraziť celý text »

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu

30.04.2018 | admin

Vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční 2. mája 2018 vo zvyčajnom čase.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o uložení zásielky - Apríl Mišovec I.

30.04.2018 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Pruské

23.04.2018 | admin

Obec Pruské vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom s nástupom od 27.08.2018. Termín podania prihlášky: 28.05.2018 do 12.00 hod. do podateľne Obecného úradu v Pruskom.

Zobraziť celý text »

Zber elektroniky - Apríl 2018

19.04.2018 | admin

Oznamujeme občanom, že v termíne od 19. do 28. apríla 2018 sa v obci uskutoční zber elektroniky.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o uložení zásielky - Apríl Žaludek

16.04.2018 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku: Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov - II. etapa

13.04.2018 | admin

Obec Dulov ako verejný obstarávateľ vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku: Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov - II. etapa. Lehota predkladania ponúk do: 23.04.2018 do 09:00 hod.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na zasadnutie OZ - Apríl 2018

11.04.2018 | admin

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok 17. apríla 2018 o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Zobraziť celý text »

Zápis detí do MŠ 2018/2019

11.04.2018 | admin

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ v školskom roku 2018/2019 sa uskutoční 26. apríla 2018 v čase od 10.30 do 11.30 hod. a popoludní v čase od 15.00 do 15.45 hod.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.