ARCHÍV AKTUALÍT

Výkup papiera - Júl 2018

10.07.2018 | admin

Obecný úrad v Dulove oznamuje, že v pondelok 16. júla sa v obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Dulov

10.07.2018 | admin

Obec Dulov v súlade s ustanovením § 9 ods. 8 písm. e) zákéna SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať pozemok KN C 643/1 - záhrady o výmere 144 m2 v k. ú. Dulov z dôvodu osobitného zreteľa.

Zobraziť celý text »

Letné kino MAS Vršatec

04.07.2018 | admin

Srdečne pozývame občanov na Letné kino poriadané MAS Vršatec. 6. júla sa bude premietať v obci Skalka nad Váhom, 13. júla v obci Pruské a 3. augusta v Dulove. V prípade nepriaznivého počasia sa premietať nebude.

Zobraziť celý text »

Beckovské Slávnosti 2018

04.07.2018 | admin

Víkend 13. - 15. júla bude aj tento rok už tradične patriť Beckovským Slávnostiam.

Zobraziť celý text »

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku: Výstavba detského ihriska pri MŠ Dulov

25.06.2018 | admin

Obec Dulov ako verejný obstarávateľ vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku: Výstavba detského ihriska pri MŠ Dulov. Lehota na predkladanie ponúk do: do 2.7.2018 do 12.00 hodiny.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na zasadnutie OZ - Jún 2018

21.06.2018 | admin

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dulove, ktoré sa uskutoční v utorok 26. júna 2018 o 19.00 hodine v zasadačke obecného úradu.

Zobraziť celý text »

Jánske ohne 2018

18.06.2018 | admin

Obecný úrad v spolupráci zo Základnou školou Vás srdečne pozýva na príjemné posedenie pri ohni spojené s občerstvením a hudbou, ktoré sa uskutoční v sobotu 23. júna 2018 o 17.00 na školskom dvore.

Zobraziť celý text »

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku: Výstavba detského ihriska pri MŠ Dulov

15.06.2018 | admin

Obec Dulov ako verejný obstarávateľ vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku: "Výstavba detského ihriska pri MŠ Dulov". Lehota na predkladanie ponúk: 21.06.2018 do 12.00 hod.

Zobraziť celý text »

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

15.06.2018 | admin

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Zobraziť celý text »

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v 2. polroku 2018

11.06.2018 | admin

Zverejňujeme plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2018.

Zobraziť celý text »

Návrh VZN č. 1/2018

11.06.2018 | admin

Dňa 11.júna 2018 bol zverejnený na pripomienkovanie "Návrh VZN obce Dulov č. 1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dulov.

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - Jún 2018

07.06.2018 | admin

Oznamujeme občanom, že v pondelok 11. júna 2018 sa v obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia

30.05.2018 | admin

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor zverejňuje verejnou vyhláškou "Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode JPÚ v lokalite Hrubá Niva v k.ú. Dulov. Návrh sa zverejňuje na dobu 15 dní.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení písomnosti - Máj - Mišovec

29.05.2018 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení písomnosti - Máj - Toman

24.05.2018 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.