ARCHÍV AKTUALÍT

780. výročie 1. písomnej zmienky o obci Opatová

28.08.2018 | admin

Obec Opatová Vás pozýva na oslavy pri príležitosti 780. výročia 1. písomnej zmienky o obci v dňoch 14. - 16. septembra 2018.

Zobraziť celý text »

Zahájenie školského roka 2018/2019 v Dulove

28.08.2018 | admin

Riaditeľka základnej školy a riaditeľka materskej školy v Dulove oznamujú začiatok školského roka 2018/2019.

Zobraziť celý text »

Slávnostné zahájenie školského roka 2018/2019 v Pruskom

28.08.2018 | admin

Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje, že slávnostné zahájenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. septembra 2018 o 8.00 hod. pred starým pavilónom školy.

Zobraziť celý text »

Vymenovanie zapisovateľa miestnej a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

28.08.2018 | admin

Starosta obce v súvislosti s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 vymenoval zapisovateľa miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie. V súvislosti s harmonogramom oznamujeme adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie.

Zobraziť celý text »

Obecný úrad 30. a 31.augusta zatvorený

27.08.2018 | admin

Oznamujeme občanom, že v dňoch 30. a 31.augusta 2018 bude obecný úrad zatvorený.

Zobraziť celý text »

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

27.08.2018 | admin

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava od 27. augusta 2018, 8.00 hod. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení písomnosti - august Lanča

21.08.2018 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Letné slávnosti a Family day Rona

21.08.2018 | admin

Obec Lednické Rovne a spoločnosť Rona a. s. Vás pozývajú na letné slávnosti a Family day Rona, v sobotu 25. augusta 2018 s bohatým programom. Pri tejto príležitosti bude premávať bezplatný vláčik "Rona Expres", ktorý v sobotu 25. augusta o 8.00 hod. vyrazí z Trenčianskej Teplej do Lednických Rovní a poobede o 13.00 hod. sa vydá na cestu späť.

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - August 2018

17.08.2018 | admin

Obecný úrad Dulov oznamuje, že v utorok 21. augusta 2018 sa v obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania - VEREJNÁ VYHLÁŠKA

14.08.2018 | admin

Obec Dulov ako príslušný stavebný úrad oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou začatie konania vo veci návrhu navrhovateľa: Stredoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení splnomocnencom: EPM TRADE s.r.o. na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: "11126-Dulov-Rybníky-Rozšírenie NNK" a zároveň v súlade so stavebným zákonom upúšťa od ústneho pojednávania.

Zobraziť celý text »

Detská hasičská súťaž 2018

14.08.2018 | admin

DHZ Dulov vás pozýva na detskú hasičskú súťaž púchovsko-ilavskej detskej hasičskej ligy, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. augusta 2018 na futbalovom ihrisku v Dulove so začiatkom o 13.00 hod.

Zobraziť celý text »

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku: Oprava-náter strechy a odstránenie komínov ZŠ Dulov

13.08.2018 | admin

Obec Dulov ako verejný obstarávateľ vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku: "Oprava-náter strechy a odstránenie komínov ZŠ Dulov". Lehota na predkladanie ponúk: 23.08.2018 do 12.00 hodiny.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na hodové oslavy v Košeci

13.08.2018 | admin

Obec Košeca Vás srdečne pozýva na hodové oslavy, ktoré sa uskutočnia 18. - 20. augusta 2018 v obci Košeca. V sobotu sa na futbalovom štadióne uskutoční Deň s MUFUZOU a oslavy budú pokračovať aj v nedeľu a v pondelok s bohatým programom.

Zobraziť celý text »

Čerpanie dovolenky

13.08.2018 | admin

MUDr. Hlušková oznamuje čerpanie dovolenky.

Zobraziť celý text »

Informácia o počte obyvateľov

10.08.2018 | admin

V súvislosti s plnením harmonogramu OTZ volieb do orgánov samosprávy obcí obec zverejňuje počet obyvateľov k 1.8.2018.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.