ARCHÍV AKTUALÍT

"MARIÁŠ" o majstra Dulova

21.12.2018 | admin

Výbor Jednoty dôchodcov v Dulove poriada v sobotu 29.12.2018 o 9.00 hod. súťaž v hre "Mariáš" o majstra Dulova.

Zobraziť celý text »

Vývoz KO medzi sviatkami 2018

21.12.2018 | admin

Oznamujeme občanom, že najbližší vývoz komunálneho odpadu bude vo štvrtok 27. decembra 2018.

Zobraziť celý text »

Zber plastov - December 2018

17.12.2018 | admin

Oznamujeme občanom, že v stredu 19. decembra 2018 bude v obci prebiehať zber plastov, použitých olejov a tetrapakov. Prosíme vyložiť plasty, oleje a tetrapaky v skorých ranných hodinách pred rodinné domy.

Zobraziť celý text »

Schválenie registra pôvodného stavu - Verejná vyhláška

13.12.2018 | admin

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor schvaľuje register pôvodného stavu v lokalite Hrubá Niva.

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - December 2018

13.12.2018 | admin

Obecný úrad v Dulove oznamuje, že v utorok 18. decembra sa v obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Kým kohút nezaspieva

28.11.2018 | admin

Divadelný súbor HUGO Vás pozýva na divadelné spracovanie drámy Ivana Bukovčana: "Kým kohút nezaspieva". Predstavenie sa uskutoční v nedeľu 9. decembra 2018 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Dulove. Vstupné: 3€.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na verejné prerokovanie

27.11.2018 | admin

Obec Dulov Vás v spolupráci s navrhovateľom HONEST spol. s r. o. pozýva na spoločné verejné prerokovanie navrhovanej činnosti: "Zhodnocovanie odpadov mobilnými zariadeniami", ktoré sa uskutoční v stredu 12. decembra 2018 o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Dulove.

Zobraziť celý text »

Preventívne opatrenia pre zimné vykurovacie obdobie

27.11.2018 | admin

Územný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany Vám ponúka niekoľko preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku požiarov počas vykurovacieho obdobia.

Zobraziť celý text »

Stretnutie s Mikulášom a predvianočný jarmok

27.11.2018 | admin

Základná a Materská škola v Dulove v spolupráci s Obecným úradom organizuje stretnutie s Mikulášom a predvianočný jarmok, ktorý sa uskutoční 7. decembra 2018 o 15.30 hod.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na zasadnutie OZ - November 2018

23.11.2018 | admin

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok 27. novembra 2018 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Zobraziť celý text »

Správa o hodnotení činnosti "Zhodnocovanie odpadov mobilnými zariadeniami" a Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

19.11.2018 | admin

Ministerstvo životného prostredia SR zverejňuje správu o hodnotení činnosti "Zhodnocovanie odpadov mobilnými zariadeniami" a Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie na dobu 30 dní, počas ktorej je možné do týchto dokumentov nahliadnuť na obecnom úrade v Dulove.

Zobraziť celý text »

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

11.11.2018 | admin

Miesta volebná komisia pre voľby do orgánov samosprávy obcí zverejňuje výsledky volieb vo volebnom obvode v obci Dulov.

Zobraziť celý text »

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021

10.11.2018 | admin

Obecný úrad v Dulove zostavil návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021. Návrh rozpočtu bude prejednávať Obecné zastupiteľstvo v Dulove na svojom zasadnutí dňa 27.11.2018. Návrh rozpočtu je zverejnený od 10. novembra 2018 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

Zobraziť celý text »

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia

05.11.2018 | admin

Okresný úrad v Trenčíne, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán o pozemkových úpravách zverejňuje rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v projekte jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu k.ú. Dulov, lokalita Hrubá Niva. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Zobraziť celý text »

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy v Dulove

05.11.2018 | admin

Obec Dulov v zmysle zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy v Dulove.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.