ARCHÍV AKTUALÍT

Voľby prezidenta SR - Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

01.02.2019 | admin

Na základe harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb zverejňujeme emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019.

Zobraziť celý text »

Voľby prezidenta SR - Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie

01.02.2019 | admin

Na základe harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 zverejňujeme emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie.

Zobraziť celý text »

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Mikušovce

24.01.2019 | admin

Obec Mikušovce zastúpená starostkou obce Evou Holbovou vyhlásila výberové konanie na funkciu: "hlavný kontrolór obce Mikušovce". Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Mikušovce zašle alebo odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými náležitosťami a prílohami do 31.01.2019 na adresu: Obec Mikušovce, Obecný úrad, 018 57 Mikušovce 22 v zavretej obálke s označením "Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ".

Zobraziť celý text »

Pozvánka na zasadnutie OZ - Január 2019

24.01.2019 | admin

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok, 29. januára 2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - Január 2019

16.01.2019 | admin

Oznamujeme občanom, že v pondelok 21. januára 2019 sa v našej obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 1/2013

14.01.2019 | admin

Obecný úrad v Dulove pripravil návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2013 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dulov. Dodatkom sa stanovuje rozpočet výdavkov na rok 2019. Návrh je zverejnený na verejnej tabuli a webovom sídle obce od 14.01.2019, kedy začína aj lehota na pripomienkovanie. Ukončenie lehoty na pripomienkovanie je 25.01.2019. Návrh dodatku sa bude prejednávať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Zobraziť celý text »

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 3/2015

14.01.2019 | admin

Obecný úrad v Dulove pripravil návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2015, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Dulov. Návrh je zverejnený na verejnej tabuli a webovom sídle obce od 14.01.2019, kedy začína aj lehota na pripomienkovanie. Ukončenie lehoty na pripomienkovanie je 25.01.2019. Návrh dodatku sa bude prejednávať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Zobraziť celý text »

Veľký zimný výpredaj v Odeme

11.01.2019 | admin

Firma Odema Púchov Vás pozýva na veľký zimný výpredaj. Akcia -30% na všetok nezľavnený tovar (neplatí na pánske obleky, saká, nohavice a košele). Akcia trvá od 9.1.2019 od 26.1.2019.

Zobraziť celý text »

Prerušenie distribúcie elektriny - Február 2019

11.01.2019 | admin

Oznamujeme občanom, že dňa 08.02.2019 v čase od 7.30 - 16.00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v časti našej obce.

Zobraziť celý text »

Informácia pre voliča

11.01.2019 | admin

V zmysle § 21 ods. 1 zákona 180/2014 Z. z. o výkone volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Informáciu pre voliča o práve voliť a práve byť volený, hlasovacom preukaze a spôsobe hlasovania v nadchádzajúcich voľbách prezidenta SR, ktoré sa budú konať 16. marca 2019.

Zobraziť celý text »

Novoročný príhovor starostu obce 2019

07.01.2019 | admin

Novoročný príhovor starostu obce.

Zobraziť celý text »

Vianoce 2018

21.12.2018 | admin

Všetkým občanom prajeme príjemné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov.

Zobraziť celý text »

Úradné hodiny obecného úradu počas vianočných sviatkov 2018

21.12.2018 | admin

Oznamujeme občanom úradné hodiny obecného úradu počas Vianočných sviatkov 2018.

Zobraziť celý text »

Novoročný výstup ku krížu na Galovici

21.12.2018 | admin

Starosta obce Dulov Vás pozýva na 1. ročník Novoročného výstupu ku krížu na Galovici, ktorý sa uskutoční v utorok 1. januára 2019. Odchod bude o 14.00 hod. od kostola Sedembolestnej Panny Márie v Dulove.

Zobraziť celý text »

Vianočný stolnotenisový turnaj

21.12.2018 | admin

Obecný úrad v Dulove v spolupráci so Stolnotenisovým oddielom organizuje Vianočný stolnotenisový turnaj, v sobotu 29.12.2018 od 13.00 hod. v sále Kultúrneho domu.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.