ARCHÍV AKTUALÍT

Vianočný stolnotenisový turnaj 2019

20.12.2019 | admin

Obecný úrad v Dulove v spolupráci so stolnotenisovým oddielom organizuje v sobotu 28. decembra 2019 od 13.00 hod. v sále KD Vianočný stolnotenisový turnaj.

Zobraziť celý text »

Vianoce 2019

20.12.2019 | admin

Všetkým občanom prajeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov.

Zobraziť celý text »

Novoročný výstup ku krížu na Galovici 2020

20.12.2019 | admin

Starosta obce Vás pozýva na tradičný Novoročný výstup ku krížu na Galovici v stredu 1. januára 2020.

Zobraziť celý text »

Odpis stavu vodomerov - December 2019

20.12.2019 | admin

Pracovníci považskej vodárenskej spoločnosti budú 30. decembra 2019 vykonávať odpis stavu vodomerov.

Zobraziť celý text »

Súťaž "MARIÁŠ" o majstra Dulova

20.12.2019 | admin

Výbor Jednoty dôchodcov Slovenska v Dulove poriada v piatok 27. decembra 2019 o 9.00 hod. súťaž v hre "MARIÁŠ" o majstra Dulova.

Zobraziť celý text »

Voľba hlavného kontrolóra

13.12.2019 | admin

Obecné zastupiteľstvo v Dulove uznesením č. 59/2019 vyhlásilo termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Dulov.

Zobraziť celý text »

Oznam Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

12.12.2019 | admin

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne spracovalo propagačný materiál v súvislosti s predchádzaním vzniku požiarov.

Zobraziť celý text »

Zber plastov - December 2019

12.12.2019 | admin

Oznamujeme občanom, že v pondelok 16. decembra bude v obci prebiehať zber plastov, použitých olejov, tetrapakov a kartónových a lepenkových papierov.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na zasadnutie OZ - December 2019

10.12.2019 | admin

Starosta obce vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 12. decembra 2019 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Zobraziť celý text »

Úradné hodiny Obecného úradu v Dulove počas Vianočných sviatkov 2019

10.12.2019 | admin

Oznamujeme občanom úradné hodiny Obecného úradu v Dulove počas Vianočných sviatkov 2019.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na Vianočný jarmok

10.12.2019 | admin

Materská a Základná škola v Dulove v spolupráci s Obecným úradom vás pozývajú na Vianočný jarmok, ktorý sa uskutoční v piatok 13. decembra o 15.45 hod. pred Obecným úradom v Dulove.

Zobraziť celý text »

Voľby do NRSR v roku 2020 - Zverejnenie emailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie

10.12.2019 | admin

Na základe Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do NRSR v roku 2020 zverejňujeme emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie.

Zobraziť celý text »

Vianočná kvapka krvi

05.12.2019 | admin

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Národnou transfúznou službou organizujú "Vianočnú kvapku krvi". Darovať krv môžete 17. a 19. decembra v troch krajských nemocniciach (Myjava, Považská Bystrica, Prievidza-so sídlom v Bojniciach) a 18. decembra na Úrade TSK.

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - December 2019

05.12.2019 | admin

Oznamujeme občanom, že v utorok 10. decembra 2019 sa v našej obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania v JPÚ Hrubá Niva

05.12.2019 | admin

Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor podal na Odbor opravných prostriedkov podnet na preskúmanie rozhodnutia, ktorým správny orgán schválil všeobecné zásady funkčného usporiadania územia projektu JPU v k.ú. Dulov v lokalite Hrubá Niva, z dôvodu zistenia nesprávnej interpretácie zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách. Účastníkom konania sa Oznámenie o začatí konania o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania doručuje formou verejnej vyhlášky. Oznámenie o začatí konania bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle dňa 5.12.2019 na dobu 15 dní.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.