ARCHÍV AKTUALÍT

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Dulov

20.08.2020 | admin

Obec Dulov na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 25/2020 zo dňa 9. júna 2020 v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok, a to časť pozemku KN C 366/21 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m2, v podiele 323/420-in.

Zobraziť celý text »

Slovenský pohár v motokrose 2020

13.08.2020 | admin

Cross team Púchov pozýva všetkých priaznivcov motocyklového športu na podujatie Slovenského pohára v motokrose, ktoré sa uskutoční v nedeľu 16.8.2020 v motokrosovom areáli vo Sverepci. Upozorňujeme na nutnosť nosenia ochranných rúšok na hromadných podujatiach v súvislosti s ochorením COVID-19.

Zobraziť celý text »

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania "11458-Horovce-Luhy-Zahustenie TS a rozšírenie NNK"

12.08.2020 | admin

Obec Horovce oznamuje začatie stavebného konania vo veci umiestnenia líniovej kioskovej trafostanice a vybudovania novej NN siete v k.ú. Horovce s dostatočnou kapacitou na pripojenie nových odberných miest v lokalite s plánovanou výstavbou rodinných domov.

Zobraziť celý text »

Návrh VZN č. 1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dulov

10.08.2020 | admin

Obecný úrad v Dulove pripravil Návrh VZN č. 1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dulov. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce 10. augusta 2020. Lehota na pripomienkovanie začína plynúť 11. augusta a končí 21. augusta 2020. Návrh VZN sa bude prejednávať na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dulove.

Zobraziť celý text »

Mikušovský hodový kotlík

10.08.2020 | admin

Kultúrna komisia pri obecnom úrade Mikušovce a Obecný úrad Mikušovce vás pozývajú na 6. ročník súťaže vo varení guláša, ktorá sa uskutoční v sobotu 22. augusta 2020 o 13.00 hod. na ihrisku TJ Mikušovce.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení písomnosti - Mišovec August

10.08.2020 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - August 2020 I.

28.07.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že v utorok 18. augusta 2020 v čase od 7.30 - 16.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny.

Zobraziť celý text »

Zvoz skla a kovu - Júl

21.07.2020 | admin

Vo štvrtok 23. júla 2020 od 7.00 hod. bude v obci prebiehať zvoz skla a kovu.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - August 2020

17.07.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že v utorok 4. augusta 2020 bude prerušená distribúcia elektriny v časti našej obce.

Zobraziť celý text »

Zber plastov - Júl 2020

13.07.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 16. júla bude v obci prebiehať zber plastov a zber použitých olejov, tetrapakov a kartónových a lepenkových papierov.

Zobraziť celý text »

Turnaj o pohár starostu - 41. ročník

13.07.2020 | admin

V nedeľu 19. júla od 13.00 hod. sa na ihrisku TJ Jednota Dulov uskutoční 41. ročník futbalového turnaja o pohár starostu obce.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení písomnosti - Mišovec Júl

08.07.2020 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie TSK na roky 2021-2027

02.07.2020 | admin

Obstarávateľ, Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o ŽP predložil oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie TSK na roky 2021-2027. Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie po dobu 15 dní odo dňa zverejnenia na Obecnom úrade v Dulove počas úradných hodín.

Zobraziť celý text »

Voľné pracovné miesta - Učiteľ/učiteľka 1. stupňa Základnej školy Dulov

01.07.2020 | admin

Obec DULOV, Dulov 168, 018 52 Dulov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta učiteľ/učiteľka 1.stupňa Základnej školy Dulov.

Zobraziť celý text »

Zber plastov - Jún 2020

26.06.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že v utorok 30. júna sa v obci uskutoční zber plastov, použitých olejov, tetrapakov a kartónových a lepenkových papierov, ktoré nebývajú predmetom výkupu papiera.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.