ARCHÍV AKTUALÍT

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

28.05.2020 | admin

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 27. mája 2020. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení písomnosti - Mišovec Máj

26.05.2020 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dulov na II. polrok 2020

25.05.2020 | admin

Zverejňujeme návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dulov na II. polrok 2020.

Zobraziť celý text »

Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy s materskou školou Mikušovce

21.05.2020 | admin

Obec Mikušovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Mikušovce s predpokladaným nástupom od 1.7.2020. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením "Výberové konanie - riaditeľ ZŠ a MŠ - NEOTVÁRAŤ" v termíne do 15.6.2020 na adresu Obec Mikušovce, 018 57 Mikušovce 22.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - Jún 2020

18.05.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že v piatok 19. júna 2020 bude prerušená distribúcia elektriny v časti našej obce.

Zobraziť celý text »

Zápis do MŠ Pruské

04.05.2020 | admin

Riaditeľstvo ZŠ a MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje zmeny podmienok a dátum podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Zobraziť celý text »

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Vybudovanie vonkajšieho fitness ihriska

29.04.2020 | admin

Obec Dulov zverejňuje Zápisnicu z vyhodnotenia cenových ponúk na realizáciu projektu "Vybudovanie vonkajšieho fitness ihriska".

Zobraziť celý text »

Výzva na predkladanie ponúk - Vybudovanie vonkajšieho fitness ihriska

29.04.2020 | admin

Obec Dulov vyhlasuje Výzvu na predkladanie cenových ponúk na realizáciu projektu "Vybudovanie vonkajšieho fitness ihriska".

Zobraziť celý text »

Oznámenie o uložení zásielky - Mišovec, Apríl

28.04.2020 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

MAS Vršatec vyhlasuje výzvu na podporu podnikateľov

21.04.2020 | admin

MAS Vršatec vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku pre podnikateľov č. IROP-CLLD-P782-511-003. Dátum vyhlásenia výzvy: 20.04.2020. Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl: 1. kolo 30.06.2020, 2. kolo 30.08.2020, kolo "n" v intervale 2 mesiace od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca.

Zobraziť celý text »

Zvoz skla a kovu - Apríl

21.04.2020 | admin

V stredu 22. apríla bude v obci prebiehať zvoz skla a kovu.

Zobraziť celý text »

Zber drevného odpadu

15.04.2020 | admin

Obecný úrad v Dulove oznamuje občanom, že v termíne od 18.04.2020 do 30.04.2020 sa v obci uskutoční zber drevného odpadu. Prosíme o dodržanie termínu zberu a zároveň žiadame o dodržanie používania ochranných pomôcok - rúška, rukavice a dodržanie vzájomných odstupov.

Zobraziť celý text »

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2020/2021

15.04.2020 | admin

Termín podávania žiadostí o prijatie detí do Materskej školy v Dulove pre školský rok 2020/2021 je od 30.04.2020 - 31.05.2020. Žiadosti sa budú podávať bez potvrdenia zdravotného stavu dieťaťa a bez osobnej prítomnosti detí. Posledný dátum odoslania žiadosti je 31.05.2020.

Zobraziť celý text »

Zber elektroniky - Apríl 2020

15.04.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že v termíne od 18.04.2020 do 30.04.2020 bude v obci prebiehať zber elektroniky. Prosíme elektroniku priviezť na zberný dvor (pri ČOV) v pracovných dňoch v čase od 7.00 - 9.00 hod. a od 15.00 - 16.00 hod. a v sobotu od 8.00 - 12.00 hod. Zároveň vás žiadame o dodržanie používania ochranných pomôcok - rúška, rukavice a dodržanie vzájomných odstupov.

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - Apríl 2020

15.04.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že v piatok 17. apríla 2020 sa v obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obecdulov@stonline.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.