ARCHÍV AKTUALÍT

Oznam o vývoze komunálneho odpadu

20.12.2021 | admin

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu bude v piatok, na SILVESTRA 31. decembra 2021. Zároveň žiadame občanov, ktorí si ešte potrebujú zakúpiť žetóny, že tak môžu urobiť počas dnešného dňa a zajtrajška do 12. hodiny.

Zobraziť celý text »

Vývoz komunálneho odpadu

16.12.2021 | admin

Obecný úrad oznamuje, že v piatok 17.12.2021 bude v obci prebiehať zber komunálneho odpadu. Smetné nádoby označené žetónom vyložte pred svoje rodinné domy. Vyvezené budú len nádoby označené žetónom, vrecia s odpadom položené vedľa smetných nádob musia byť označené tiež žetónom alebo nebudú vyvezené.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na zasadnutie OZ - December 2021

10.12.2021 | admin

Zobraziť celý text »

Oznam MUDr. Cíbika

10.12.2021 | admin

Pre veľký záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID 19, Obec Pruské v zastúpení starostom MUDr. Viliamom Cíbikom, PhD. znova spúšťa obecnú čakáreň na očkovanie očkovacou vakcínou Pfizer. Očkovanie bude prebiehať na Zdravotnom stredisku v Pruskom u p. MUDr. Viliama Cíbika v stredu 15.decembra 2021 od 13:30 – 15:30 hod. Kapacita na očkovanie je 100 osôb. Prihlásiť sa môžete v obecnej čakárni na webovej stránke www.obecpruske.sk . Zároveň informujeme, že žiadna sms o zaregistrovaní nahláseným občanom nebude doručená. Obecná čakáreň automaticky registruje občanov a po dosiahnutí limitu sa zatvorí.

Zobraziť celý text »

Vývoz komunálneho odpadu

02.12.2021 | admin

Obecný úrad oznamuje, že v piatok 03.12.2021 bude v obci prebiehať zber komunálneho odpadu. Smetné nádoby označené žetónom vyložte pred svoje rodinné domy. Vyvezené budú len nádoby označené žetónom, vrecia s odpadom položené vedľa smetných nádob musia byť označené tiež žetónom alebo nebudú vyvezené.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení písomnosti - Toman November

02.12.2021 | admin

Zobraziť celý text »

Návrh VZN č.2/2021 a č.3/2021

30.11.2021 | admin

Obecný úrad v Dulove pripravil návrh VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č.3/2021 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Dulov. Návrh VZN o miestnych daniach upravuje sadzby, spôsob a podmienky vyberania daní a miestneho poplatku. Návrhom VZN o miestnom poplatku za rozvoj obec navrhuje zaviesť uvedený poplatok, sadzby a podmienky jeho vyberania. Návrhy sú zverejnené na verejnej tabuli a webovom sídle obce od 30.11.2021. Lehota na pripomienkovanie začína 1.12.2021. Ukončenie lehoty na pripomienkovanie je 13.12.2021. Návrh VZN sa bude prejednávať na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2021.

Zobraziť celý text »

Plán kontr. činnosti

30.11.2021 | admin

Zobraziť celý text »

Návrh rozpočtu na roky 2022 -2024

30.11.2021 | admin

Obecný úrad v Dulove zostavil návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024. Návrh rozpočtu bude prejednávať Obecné zastupiteľstvo v Dulove na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2021. Návrh rozpočtu je zverejnený od 30. novembra 2021 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

Zobraziť celý text »

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2008

30.11.2021 | admin

Obecný úrad v Dulove pripravil návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2008 - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole -o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni Dodatkom sa stanovuje zmena výdavku spojeného s pobytom dieťaťa v školskom klube na 7 € na jedno dieťa od 1. januára 2022. Návrh je zverejnený na verejnej tabuli a webovom sídle obce od 30.11.2021. Lehota na pripomienkovanie začína 1.12.2021. Ukončenie lehoty na pripomienkovanie je 13.12.2021. Návrh dodatku sa bude prejednávať na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2021.

Zobraziť celý text »

Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 1/2013

30.11.2021 | admin

Obecný úrad v Dulove pripravil návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 1/2013 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dulov. Dodatkom sa stanovuje rozpočet výdavkov na rok 2022. Návrh je zverejnený na verejnej tabuli a webovom sídle obce od 30.11.2021. Lehota na pripomienkovanie začína 1.12.2021. Ukončenie lehoty na pripomienkovanie je 13.12.2021. Návrh dodatku sa bude prejednávať na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2021.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení písomnosti - Toman November

29.11.2021 | admin

Oznámenie o doručení písomnosti - Toman November

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - november 2021

22.11.2021 | admin

Zobraziť celý text »

Zber plastov - november 2021

22.11.2021 | admin

Obecný úrad v Dulove oznamuje občanom, že v utorok 23. novembra bude v obci prebiehať zber plastov, použitých olejov a tetrapakov. Žiadame Vás vrecia naplnené plastami a previazané vyložiť pred svoje rodinné domy. Použité oleje v dobre uzavretých , priehľadných plastových fľašiach od oleja alebo minerálnych vôd, stlačené a zviazané tetrapaky vyložte v utorok ráno pred svoje rodinné domy.

Zobraziť celý text »

Vývoz komunálneho odpadu

18.11.2021 | admin

Obecný úrad oznamuje, že v piatok 19.11.2021 bude v obci prebiehať zber komunálneho odpadu. Smetné nádoby označené žetónom vyložte pred svoje rodinné domy. Vyvezené budú len nádoby označené žetónom, vrecia s odpadom položené vedľa smetných nádob musia byť označené tiež žetónom alebo nebudú vyvezené.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.