ARCHÍV AKTUALÍT

Oznámenie o doručení písomnosti - September Rendek

09.09.2019 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Beh okolo Dulova 2019

04.09.2019 | admin

Srdečne Vás pozývame na 49. ročník Behu okolo Dulova, ktorý sa uskutoční v nedeľu 20. októbra 2019.

Zobraziť celý text »

Dulovské hody a dožinky 2019

03.09.2019 | admin

Obecný úrad v Dulove v spolupráci s farským úradom Vás srdečne pozýva na Dulovské hody a dožinky 2019, ktoré sa uskutočnia v dňoch 14. - 15. septembra 2019.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o uložení zásielky - September Toman

02.09.2019 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Zahájenie školského roka 2019/2020 v Dulove

28.08.2019 | admin

Riaditeľka Základnej školy a riaditeľka Materskej školy v Dulove oznamujú deťom a rodičom zahájenie školského roka 2019/2020.

Zobraziť celý text »

Zahájenie školského roka 2019/2020 v Pruskom

28.08.2019 | admin

Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje deťom a rodičom školopovinných detí, že slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční v pondelok 2. septembra o 8.00 hod. na hokejbalovom ihrisku v Pruskom.

Zobraziť celý text »

Angličtina v Pruskom

27.08.2019 | admin

Od septembra 2019 pokračujú kurzy angličtiny v Pruskom (1-2 x týždenne, 60/80 min.). Zápis na kurz sa uskutoční v pondelok 2. septembra v čase od 17.30 - 19.00 hod. na prízemí Obecného úradu v Pruskom (vpravo). Viac informácií o kurzoch získate na Facebooku pod názvom Angličtina v Pruskom alebo na stránke www.lotus-english.sk. Cena od 3,60 €/40 min.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na zasadnutie OZ - August 2019

22.08.2019 | admin

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok 27. augusta 2019 o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Zobraziť celý text »

Zber plastov - August 2019

22.08.2019 | admin

Oznamujeme občanom, že v pondelok 26. augusta sa v našej obci uskutoční zber plastov a zber použitých olejov a tetrapakov.

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - August 2019

22.08.2019 | admin

Oznamujeme občanom, že v pondelok 26. augusta sa v našej obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Letné slávnosti a Family day RONA 2019

19.08.2019 | admin

Spoločnosť RONA, a. s. a Obec Lednické Rovne Vás pozývajú na Letné slávnosti a Family day RONA, ktoré sa uskutočnia v sobotu 31. augusta 2019.

Zobraziť celý text »

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

14.08.2019 | admin

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v z.n.p. odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava od 14. augusta 2019 12.00 hod. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Zobraziť celý text »

Zábavné popoludnie v Červenom Kameni - Pozvánka

07.08.2019 | admin

Obecný úrad v Červenom Kameni v spolupráci s animátormi Vás pozýva na zábavné popoludnie v nedeľu 11. augusta o 15.00 hod. na tanečnom kole v Červenom Kameni.

Zobraziť celý text »

Návrh VZN č. 1/2019

06.08.2019 | admin

Obecný úrad v Dulove pripravil návrh VZN č. 1/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dulov. Návrh VZN je zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce od 06.08.2019, kedy začína aj lehota na pripomienkovanie. Ukončenie lehoty na pripomienkovanie je 19.08.2019. Návrh dodatku sa bude prejednávať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na 52. ročník spomienkových slávností Gavlovičovo Pruské

26.07.2019 | admin

Obec Pruské v spolupráci s Považským osvetovým strediskom, divadelným súborom HUGO a farnosťou Pruské Vás srdečne pozýva na 52. ročník spomienkových slávností Gavlovičovo Pruské. Príďte v dňoch 1. - 4. augusta zažiť jedinečné koncerty, divadelné, folklórne a akrobatické predstavenia pod holým nebom, či zaujímavé výstavy umeleckých diel v priestoroch kaštieľa v Pruskom. Bližšie informácie nájdete na plagáte, webovej stránke obce Pruské a Facebookovej stránke: Gavlovičovo Pruské.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.