ARCHÍV AKTUALÍT / Zápis do MŠ

Riaditeľka MŠ v Dulove oznamuje, že zápis detí do MŠ na školský rok 2023/2024  sa uskutoční v utorok 2. mája 2023 dopoludnia od 10.30 hod. do 11.30 hod. a odpoludnia od.15.45 hod. do 16.45 hod.

K prihláške je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa.

Rozhodnutie o prijatí /neprijatí dieťaťa do MŠ bude doručené do  30.06.2023.

 Zákonný zástupca dieťaťa môže prihlášku spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa doručiť:

- poštou, na adresu:  Materská škola Dulov 201, 018 52,   alebo e-mailom  na msdulov@gmail.com v termíne od  01.05.2023  -  20. 05.2023

- osobne na zápis : 02. 05. 2023

Podrobné informácie možno získať na t.č. 042/4471106,   0908856315,  e-mail  msdulov@gmail.com

 

Podmienky prijatia do MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa

 

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.