ARCHÍV AKTUALÍT / Spoločný PHSR SPR Dubnicko-Ilavsko pre roky 2023-2030

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom
dokumente „Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja SPR Dubnicko-
Ilavsko pre roky 2023 – 2030“ do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu:


Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín


Podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je
možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov
strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu. Miesto konania konzultácie:
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín.

 

Oznámenie o strategickom dokumente

 

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.