ARCHÍV AKTUALÍT / Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín Trenčanová

Oznámenie o začatí správneho konania

vo veci výrubu drevín

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Dulov ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

 

Žiadateľka Terézia Trenčanová, bytom  Dulov 204 požiadala o výrub dreviny – smrek (Picea abies) s obvodom kmeňa 145 cm (meraným vo výške 130 cm) rastúcej na pozemku vedeného ako zastavaná plocha a nádvorie parc. č. KN C 640 v k.ú. Dulov vedeného na LV č. 609 v  spoluvlastníctve žiadateľky.

Svoju žiadosť žiadateľka odôvodnila tým, že „drevina je príliš vysoká, pri silných vetroch hrozí jej pád a následné poškodenie v blízkosti stojacich rodinných domov, zároveň hrozí pretrhnutie elektrického vedenia“.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad Dulov, 018 52  Dulov 168 alebo elektronicky na e-mail: obec@dulov.sk  v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce Dulov: 08.08.2023

Zverejnené na www. stránke obce Dulov : 08.08.2023

 

Zvesené z úradnej tabuli obce Dulov:

Zvesené z www. stránky obce Dulov:

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.