ARCHÍV AKTUALÍT / Návrh VZN č. 1/2023

Obecný úrad v Dulove pripravil Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2023, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej školy a ktorým sa určuje výška finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dulov.
 

Návrh VZN bol pripravený v zmysle návrhov riaditeľky MŠ a riaditeľky ZŠ, ktorým sa mení výška prevádzkového poplatku v materskej škole a výška poplatku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pri ZŠ.

Návrh VZN je zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce od 24.júla 2023, kedy začína plynúť aj lehota na pripomienkovanie. Ukončenie lehoty na pripomienkovanie je  3. augusta 2023. Návrh VZN sa bude prejednávať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

NÁVRH VZN č. 1/2023

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.