ARCHÍV AKTUALÍT / Návrh Dodatku k VZN 3/2015

Obecný úrad v Dulove pripravil návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 3/2015 , ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základne škole a výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Dulov .

Dodatkom č. 5 sa zvyšuje príspevok na stravu v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zmysle Finančných pásiem na nákup potravín stanovených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Obec bola nútená príspevok na stravu upraviť vzhľadom na pretrvávajúci trend rastu cien potravín  a povinnosť pokryť výdavky na nákup potravín príspevkom na stravu.

Návrh VZN je zverejnený na verejnej tabuli a webovom sídle obce od 3. januára 2023, kedy začína aj lehota na pripomienkovanie. Ukončenie lehoty na pripomienkovanie je  16. januára  2023. Návrh dodatku sa bude prejednávať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

NÁVRH DODATKU č. 5

 

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.