ARCHÍV AKTUALÍT / Zápis do MŠ Pruské

Riaditeľstvo ZŠ a MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje zmeny podmienok a dátum podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávania nasledovne:

  • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt
  • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdlávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Termín podávania žiadostí: od 30.04.2020 do 31.05.2020

  • elektronickou formou na mailovú adresu materskej školy (materskaskola@zspruske.sk) - vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať zákonným zástupcom dieťaťa a poslať ju naskenovanú 
  • poštou na adresu školy
  • osobne ju doručiť do materskej školy s dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení v dňoch: 12.05.2020 v čase od 10.00 - 12.00 hod. a 13.05.2020 v čase od 14.00 - 16.00 hod.

Formulár žiadosti je zverejnený na www.zspruske.sk (záložka Materská škola - tlačivá na stiahnutie), alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť 12.05.2020 od 10.00 - 12.00 hod. a 13.05.2020 od 14.00 - 16.00 hod. v materskej škole.

Žiadosť musí byť podpísaná. Bez podpisu nebude žiadosť akceptovaná! K overeniu údajov je potrebné priniesť pred vydaním rozhodnutia o prijatí k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

Bližšie informácie na webovej stránke školy.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.