ARCHÍV AKTUALÍT / Otvorenie šk. roka 2020/2021 v ZŠ Pruské

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že v súlade s usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa otvorenie školského roka 2020/2021 uskutoční v stredu 2. septembra 2020 v priestoroch školy, s dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení, a to nasledovne:

  • o 7:15 hod. bude v Rímskokatolíckom kostole sv. Petra a Pavla v Pruskom slávnostná svätá omša,
  • po svätej omši sa žiaci jednotlivo presunú do budovy základnej školy s dodržaním odstupov (slávnosť sa nebude konať na nádvorí školy), vstup do budovy školy bude možný najskôr od 7:45 hod.,
  • pri vchodoch do školy bude žiadom meraná telesná teplota, vstup je povolený len s ochranným rúškom a povinnou dezinfekciou rúk,
  • zákonní zásupcovia žiakov do budovy nevstupujú s výnimkou žiakov 1. ročníka a novoprijatých žiakov 5. ročníka, ktorých môže sprevádzať len jeden zákonný zástupca (vstup do budovy bude umožnený len s ochranným rúškom na tvári),
  • rozdelenie žiakov 1. a 5. ročníka ZŠ bude zverejnené pri vstupe do budovy školy,
  • žiak v triede odovzdá triednemu učiteľovi vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom školského roka 2020/2021 (tlačivo si môžete vytlačiť, vyzdvihnúť v potravinách u Majky v Pruskom alebo na sekretariáte školy ešte pred otvorením školského roka), 
  • triedny učiteľ oznámi v triedach žiakom potrebné informácie k nasledujúcim dňom, potom žiaci odchádzajú domov, žiadame žiakov i zákonných zástupcov detí, aby sa po skončení otvorenia školského roka nezhromažďovali pred budovou školy a opustili areál školy,
  • v tento deň - 2. septembra - nie je žiakom vydávaný obec a nefunguje ani školský klub, stravovanie v školskej jedálni a prevádzka školského klubu bude od 3. septembra.

Žiadame žiakov a ich zákonných zástupcov o dodržiavanie uvedených pokynov.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.