ARCHÍV AKTUALÍT / Zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020

Riaditeľka Materskej školy v Dulove oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 sa uskutoční 2. mája 2019 v budove MŠ.

Tlačivo žiadosti o prijatie do MŠ si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole od 24. apríla 2019 denne v čase od 10.30 - 11.30 hod. a popoludní od 15.00 - 15.45 hod., alebo si ho stiahnuť tu:


Žiadosť o prijatie

Podmienky prijímania detí


Na zápis je potrebné si priniesť:

1. Vypísanú žiadosť, podpísanú oboma rodičmi a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast (potvrdenie je súčasťou žiadosti).

2. Fotokópiu rodného listu dieťaťa.


Písomné žiadosti detí, ktoré sa nedostavia na zápis v riadnom termíne, riaditeľka Materskej školy prijíma do 31. mája 2019.

 

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú:

- deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka,

- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

- deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.