ARCHÍV AKTUALÍT / Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 1/2013 a Návrh VZN č. 3/2019 a 4/2019

Obecný úrad v Dulove pripravil návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 1/2013 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dulov, ktorým sa stanovuje rozpočet výdavkov na rok 2020 a zároveň pripravil Návrh VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a návrh VZN č. 4/2019 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dulov. Návrhy Dodatku a VZN sú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce od 25. novembra. Lehota na pripomienkovanie začína plynúť 26. novembra. Skončenie lehoty na pripomienkovanie je 6. decembra. Návrhy dodatku a VZN sa budú prejednávať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 1/2013...

Návrh VZN č. 3/2019...

Návrh VZN č. 4/2019...

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.