ARCHÍV AKTUALÍT / Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa zákona o pozemkových úpravách zverejňuje verejnou vyhláškou "Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode JPÚ lokalita Hrubá Niva v časti extravilánu katastrálneho územia Dulov" po dobu 15 dní od zverejnenia (od 30.05.2018). 

Do návrhu je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Dulove počas úradných hodín po dobu 15 dní od zverejnenia.

Správny orgán zároveň týmto vyzýva účastníkov JPÚ aby sa k návrhu vyjadrili a svoje písomné námietky s odôvodnením podali v lehote do 30 dní od zverejnenia.

Verejná vyhláška

Elaborát VZFUU Hrubá Niva

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.