ARCHÍV AKTUALÍT / Správa o hodnotení činnosti "Zhodnocovanie odpadov mobilnými zariadeniami" a Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

Ministerstvo životného prostredia SR zverejňuje správu o hodnotení činnosti "Zhodnocovanie odpadov mobilnými zariadeniami" a Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie na dobu 30 dní, počas ktorej je možné do týchto dokumentov nahliadnuť na obecnom úrade v Dulove počas úradných hodín, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotovovať kópie.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR

odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľudovíta Štúra č. 1

812 35  Bratislava

najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia. Na stanoviská doručené po tomto termíne nemusí príslušný orgán prihliadať.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.