ARCHÍV AKTUALÍT / Podávanie kandidátnych listín

 Oznamujeme politickým stranám, politickým hnutiam, koalíciám politických strán a politických hnutí a nezávislým kandidátom, že kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce sa podávajú do 11.09.2018 do 24.00 hod. Kandidátne listiny spolu so všetkými náležitosťami je potrebné doručiť zapisovateľke miestnej volebnej komisie Ing. Radke Dzurovej počas pracovných hodín obecného úradu alebo 11.09.2018 v čase od 15.30 do 24.00 hod. po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č.t. 0948 949 848.

Kandidátna listina sa podáva v listinnej forme spolu s vlastnoručne podpísaným vyhlásením kandidáta. V prípade, ak ide o nezávislého kandidáta ku kandidátnej listine sa pripája petícia podpísaná voličmi podporujúcimi kandidatúru nezávislého kandidáta v jednom rovnopise. V prípade nezávislého kandidáta je možné ku kandidatúre na funkciu poslanca a na funkciu starostu obce použiť spoločnú petíciu, čo však musí byť zjavné zo záhlavia petície.

Politická strana, politické hnutie, koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca resp. jeho náhradníka. Splnomocnencom ani náhradníkom nemôže byť kandidát na starostu obce ani na poslanca OZ!

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.