ARCHÍV AKTUALÍT / Verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou podľa zákona o verejnom obstarávaní

Obec Dulov vyhlasuje verejné obstarávanie na Zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.: "1. etapa - odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie - ČOV DULOV". Termín predkladania ponúk: 24.10.2017 do 10.00 hod. 

 

Výzva na predkladanie ponúk

ZoD + Prílohy

Projekt + Príloha č. 4

 

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.