ARCHÍV AKTUALÍT / Územný plán obce Tuchyňa

 Obec Dulov ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 v znení neskorších predpisov informujeme občanov, že Obec Tuchyňa ako obstarávateľ územno-plánovacej dokumentácie doručila Okresnému úradu v Ilave, odboru starostlivosti o životné prostredie Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Tuchyňa". Občania môžu doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava.

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Tuchyňa

 

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.