ARCHÍV AKTUALÍT / Správa o hodnotení strategického dokumentu

 Obec Dulov ako dotknutá obec informuje občanov o zaslaní Správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Tuchyňa" spolu s návrhom strategického dokumentu

Do dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Dulove počas úradných hodín v termíne do 20. septembra 2017. 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 20. septembra 2017 na adresu: Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o  životné prostredie, Mierové námestie 18/81, 019 01  Ilava.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.