ARCHÍV AKTUALÍT / Novoročný príhovor starostu obce 2016
 

Novoročný príhovor

 

 
Vážení spoluobčania,


som veľmi rád, že sa Vám môžem v týchto prvých chvíľach nového roka prihovoriť.

Čas beží neúprosne a my opäť stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa  skončil. Pre niekoho to bol rok šťastný, pre iného možno menej úspešný. Pre mňa to bol rok rokom prvého starostovania a ktorý sa mi  vryl a zostane hlboko v pamäti.

         A preto chcel by som pri tejto príležitosti poďakovať Vám všetkým za podporu v uplynulom roku 2015. Zvlášť chcem poďakovať tým našim občanom a podnikateľom ktorí dobrovoľne svojou prácou alebo finančne pomohli obci či už pri oprave a údržbe  budovy školy, materskej škôlky, kultúrneho domu, kaplnky, kríža pri lipách , cintorína,  ČOV ale aj  pri ostatných prácach v prospech našej obce.

Ďakujem aj organizáciám pôsobiacich v obci ako sú hasiči, športovci, jednota  dôchodcov, Urbárska obec, lesné spoločenstvo Brezie a mažoretky  za ich aktivity v prospech obce a občanov našej obce.

 

V prichádzajúcom novom roku 2016 Vám v mene svojom, v mene pracovníkov Obecného úradu, ako aj všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote. Prijmite, prosím, aj želanie pevného zdravia, božieho požehnania, vzájomného pokoja a harmónie,  zlepšenie medziľudských vzťahov, nech Vám prinášajú šťastie Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších. Rozdávajme okolo seba  dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.

 

 

Prajem Vám šťastný a spokojný NOVÝ ROK 2016 !

 

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.