ARCHÍV AKTUALÍT / Zákaz spaľovania a vypalovania

Dôrazne upozorňujeme občanov, že na území SR je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. V tomto čase je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

 Z a k a z u j e  sa

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšený nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad.
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 

Nakoľko v týchto dňoch stále prebieha žatva žiadame občanov,

aby nevypaľovali strniská a nepálili slamu!

Týmto vzniká veľmi veľké nebezpečenstvo požiaru. Vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 € resp. v blokovom konaní do výšky 33 €, právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 € .

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.