ARCHÍV AKTUALÍT / Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

 

Žiadateľ: Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Dulov

Predmet konaniavýrub náletov z vŕb a topolov, náletov zo sliviek a krovité porasty v sútoku potokov z dôvodu povinnosti čistenia a udržiavania pozemkov ako povinnosti vlastníka.

Miesto výrubu: k.ú. Dulov p.č. KN C 721/2, 721/3, 721/4, 723/13, 723/14, 723/15, p.č. KN E 166, 167/1, 736/4, 181, 183, 184, 417/501, 417/502, 418, 419/501, 419/502, 419/503, 716, 740

 

 

Žiadateľ: Ing. Milan Staňo - AGRODULOV SHR

Predmet konania: výrub náletov z prečnievajúcich drevín a trvalé trávne porasty z dôvodu, že prečnievajúce konáre nad ornú pôdu bránia obrábaniu polí, nálety sa zakoreňujú na poľnohospodárskej pôde a znehodnocujú ju, udržiavania a čistenia pozemkov v nájme, v krovitých porastoch sa zdržiava divá zver, ktorá spôsobuje škodu na úrode.

Miesto výrubu: k.ú. Dulov p.č. KN C 778, 782, 775, 784, 771/1, 748/2, 744/1, 739/1, 737/2, 717/1

 

 

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.