ARCHÍV AKTUALÍT / Územný plán obce Košeca

Obec Dulov ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 v znení neskorších predpisov informuje občanov, že Obec Košeca ako obstarávateľ územno-plánovacej dokumentácie doručil Obvodnému úradu životného prostredia Trenčín oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Košeca". Občania môžu doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu: Obvodný úrad životného prostredia Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01   Trenčín.


Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Košeca"

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.