ARCHÍV AKTUALÍT / Zasadnutie OZ - marec

Obec Dulov                       obecný úrad                               018 52 Dulov

 
 

P O Z V Á N K A

 

            Starostka obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva   v Dulove, ktoré sa uskutoční  

v stredu 7. marca 2012 o 18.00 hodine

 

 
v zasadačke obecného úradu.
 
Program:

1.     Kontrola plnenia uznesení

2.     Správa o činnosti

3.     Zmluva o odvoze komunálneho odpadu - Obec Pruské

4.     Návrh na prijatie peňazí do súdnej úschovy podľa § 185a Občianskeho súdneho poriadku

5.     Rozpočtové opatrenie č. 8

6.     Prijatie preklenovacieho úveru na dobu od úhrady projektu do poskytnutia nenávratného finančného príspevku

7.     Žiadosť o zriadenie stávkovej kancelárie STAR DOGS v Obci Dulov

8.     Žiadosť o rozšírenie územného plánu obce

9.     Nájomná zmluva o umiestnení informačnej tabule

10.           Rôzne

11.           Záver

 
 
 
V Dulove 3. marca 2012
                                                                               Antonia Kandaliková

                                                                                  starostka obce

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.