ARCHÍV AKTUALÍT / Pozvánka na zasadnutie OZ 6.6.2012

Obec Dulov                  obecný úrad                       018 52 Dulov

 
č. 479/2012
 

P O Z V Á N K A
 

            Starostka obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva   v Dulove, ktoré sa uskutoční

 

v stredu 6. júna 2012 o 18.00 hodine

 

 

 

 

 

v zasadačke obecného úradu.
 
Program:

 

1.     Správa o činnosti

 

 

2.     Záverečný účet obce Dulov za rok 2011

 

 

3.     Dodatok č. 1 k VZN o podmienkach opatrovateľskej služby v obci Dulov

 

 

4.     Rôzne

 

 

5.     Záver

 

 
V Dulove 31. mája 2012 
                                                                 Antonia Kandaliková

                                                                    starostka obce

 
 
 
Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.