ARCHÍV AKTUALÍT / Oznam správcu daní a poplatkov

Daň z nehnuteľností
       Obecný úrad ako správca miestnych daní upozorňuje občanov daňovníkov, ktorí mali zmeny k DzN v roku 2011 t.z. vzniká im alebo zaniká daňová povinnosť k pozemkom, stavbám či bytom, že sú povinní podať do 31. januára 2012 daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.
        Správca dane poskytne úľavu vlastníkom stavieb starším ako 70 rokov  alebo osobám, ktoré sú držiteľmi ZŤP, ZŤP/S preukazu. Daňovník, ktorý chce, aby mu správca dane úľavu na stavby poskytol je podľa Všeobecne záväzného nariadenia povinný predložiť doklady  týkajúce sa úľavy do 31. januára, ale len v prípade ak úľavu nemal doteraz t. z. ten ktorý v roku 2011 dovŕšil 70 rokov alebo získal preukaz ZŤP.


Miestny poplatok za komunálny odpad
      Oznámiť zmeny k miestnemu poplatku za komunálne odpady, prípadne žiadať  o zníženie poplatku  môžu poplatníci v lehote do 31. januára príslušného obdobia. O zníženie poplatku môžu požiadať osoby, ktoré neužívajú nehnuteľnosť, ktorú sú oprávnení užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní t.z. študenti a pracujúci bývajúci mimo svojho trvalého bydliska

Daň za psa
        Správca miestnych daní upozorňuje občanov, že daň za psa je splatná do 31. januára 2012. Daň za psa možno uhradiť na obecnom úrade v pracovných dňoch.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.