ARCHÍV AKTUALÍT / Dodatok č. 2 k VZN

V súvislosti s ďalšou zmenou zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. uverejnenou v Zbierke zákonov pod č. 185/2012 v Článku V.  obecný úrad pripravil zmenu VZN o podmienkach opatrovateľskej služby  v Obci Dulov formou Dodatku č. 2. 

Navrhovaným dodatkom sa ruší dodatok č. 1, ktorý zvýšil úhradu za opatrovateľskú službu. Návrh dodatku sa  zverejňuje od 27. júla 2012 (na úradnej tabuli a internetovej adrese obce), odkedy začína plynúť lehota na pripomienkovanie návrhu písomne alebo elektronicky. Návrh dodatku č. 2 bude  prerokovaný na plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22. augusta 2012.

 

Dodatok č. 2

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.