ARCHÍV AKTUALÍT / MAS Vršatec - Výzva 8

Výzva 8    08/2011/PRV/MAS 47

Opatrenie: 313 Podpora činnosti v oblasti cestovného ruchu - A

 

Podporované činnosti:

 

Časť A (článok 55 b) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005)

  • rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 10 lôžok - stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet;
  • prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet;
  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane prístupových ciest v rámci areálu, spevnených parkovacích plôch, elektrických, vodovodných a kanalizačných rozvodov, oplotenia, osvetlenia a sociálnych zariadení;
  •  výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén a pod.).

 

Súčasťou stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty, pripojenie na inžinierske siete a úpravy v rámci areálu.

 

Platnosť Výzvy

17. 06. 2011 – 12. 09. 2011 do 16.00 hod

Prijímanie žiadostí o NFP

19. 08. 2011 – 12. 09. 2011 do 16.00 hod

Spolufinancovanie

50%

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt

od 2 600 – 100 000 EUR

Časová oprávnenosť realizácie

min. 6 mesiacov – max. 18 mesiacov

 

V prípade záujmu kontaktuje kanceláriu MAS Vršatec: Obecný úrad Horná Súča 233, Horná Súča, 913 33

Petra Šupáková                /0902 300 776/petra.supakova@mail.com/

Ing. Juraj Ondračka          /0918 500 836/starosta@hornasuca.sk /ondracka@gmail.com/

Výzva

Žiadosť o NFP

    

 

 

 

 

 

 

„Upozorňujeme na prísnu špecifikáciu konečných prijímateľov“

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.