ARCHÍV AKTUALÍT / Separácia odpadu - dodržiavanie poriadku

Obecný úrad v Dulove upozorňuje občanov, že v poslednej dobe sme zaznameli zvýšené množstvo odpadu, ktorý nie je správne vyseparovaný. V smetných nádobách rozmiestnených po obci ale i vo veľkoobjemových kontajneroch za KD určených pre separované komodity sa nachádza nesprávne uložený odpad. V našej obci sú tieto nádoby a kontajnery určené iba pre sklo a železný odpad. V poslednej dobe sa v tomto odpade našli napr. televízne príjmače, tehly, textilný odpad, plasty, konáre zo stromov, žiarivky a iné. Tieto zle uložené odpady spôsobujú to, že odberatelia vyseparovaných komodít nám všetok odpad vracajú, tento sa musí následne umiestniť na skládku odpadu, čím narastajú náklady a v konečnom dôsledku sa to pre občanov premietne vo zvýšenom poplatku za komunálne odpady. Preto dôrazne upozorňujeme občanov, aby venovali pozornosť tomu, aké vyseparované zložky kam ukladajú. Myslíme si, že za celé obdobie triedenia skla a železa v našej obci, sa už každý z nás naučil čo kde má správne patriť. Preto Vás ešte raz dôrazne žiadame, aby ste k triedeniu odpadu pristupovali zodpovedne a komodity správne umiestňovali. Napr. sklenený odpad (poháre a fľaše) ukladať bez vrchnákov – kovové patria do kovového odpadu, plastové medzi plasty.

Ostatný neseparovaný komunálny odpad patrí do smetnej nádoby, ktoré sa vyvážajú v našej obci každé dva týždne (každý párny týždeň v utorok). Rozmerné odpady, ktoré sa nevzmestia do smetných nádob, môžu občania po dohode na obecnom úrade umiestniť v kontajneri za kultúrnym domom. Ale iba minimálne množstvo odpadu. Pre väčšie množstvá je potrebné zapožičať si kontajner, ktorého vývoz je však každý povinný si zabezpečiť na vlastné náklady.
Zároveň Vás žiadame o dodržiavanie poriadku v okolí smetných nádob a veľkoobjemových kontajnerov.
Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.