AKTUALITY/ OZNAMY

Oznámenie o uložení zásielky - Júl - Mišovec

20.07.2018 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Mimoriadne jazdy historickým motorovým vlakom

18.07.2018 | admin

Občianske združenie Veterany.EU a obec Lednické Rovne Vás v spolupráci so spoločnosťou Považskej dráhy Žilina a Trenčianskou elektrickou železnicou pozývajú na prázdninové jazdy vlakom do Lednických Rovní, ktoré sa uskutočnia v sobotu 28. júla 2018.

Zobraziť celý text »

Čerpanie dovolenky

16.07.2018 | admin

MUDr. Krajčiová oznamuje čerpanie dovolenky.

Zobraziť celý text »

Zhodnocovanie odpadov mobilnými zariadeniami

13.07.2018 | admin

Obci Dulov ako dotknutej obci, povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu a dotknutému orgánu bol doručený zámer "Zhodnocovania odpadov mobilnými zariadeniami". Do zámeru možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Dulove do 3. augusta 2018. Pripomienky k zámeru môže verejnosť podávať do 3. augusta 2018.

Zobraziť celý text »

Železničný podjazd v Ilave do odvolania UZATVORENÝ!

12.07.2018 | admin

Železničný podjazd pod železničnú trať v Ilave je do odvolania uzatvorený z dôvodu havarijného stavu telesa vozovky.

Zobraziť celý text »

Otváracie hodiny COOP Jednota počas leta

12.07.2018 | admin

COOP Jednota Trenčín oznamuje zmenu otváracích hodín predajne v Dulove počas leta.

Zobraziť celý text »

Informácie pre voliča

10.07.2018 | admin

V zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Informácie pre voliča o práve voliť a byť volený a o spôsobe hlasovania v nadchádzajúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Zobraziť celý text »

Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

10.07.2018 | admin

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať 10. novembra 2018.

Zobraziť celý text »

Zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Dulov

10.07.2018 | admin

Obec Dulov v súlade s ustanovením § 9 ods. 8 písm. e) zákéna SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať pozemok KN C 643/1 - záhrady o výmere 144 m2 v k. ú. Dulov z dôvodu osobitného zreteľa.

Zobraziť celý text »

Letné kino MAS Vršatec

04.07.2018 | admin

Srdečne pozývame občanov na Letné kino poriadané MAS Vršatec. 6. júla sa bude premietať v obci Skalka nad Váhom, 13. júla v obci Pruské a 3. augusta v Dulove. V prípade nepriaznivého počasia sa premietať nebude.

Zobraziť celý text »

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

15.06.2018 | admin

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Zobraziť celý text »

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje

09.04.2018 | admin

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov na možný vznik požiarov v prírodnom prostredí a na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi.

Zobraziť celý text »

Zmena otváracích hodín

27.03.2018 | admin

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 29. marca 2018, bude Obecný úrad otvorený od 7.00 hod. do 12.00 hod.

Zobraziť celý text »

Vážení spoluobčania, milí návštevníci,

vítame Vás na internetovej stránke obce Dulov.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej malej obce. Veríme, že Vám poskytneme zaujímavé informácie z jej histórie i súčasnosti, informácie zo športu, kultúry, školstva, záujmovej činnosti.

Niekoľko faktov na úvod

Dulov leží na Považí v Ilavskej kotline na pravej strane rieky Váh. Okolo obce Dulov sa rozprestiera rovina. Najnižší bod územia je 245 m.n.m., najvyšší 429 m.n.m. Do severozápadnej časti katastra obce zasahuje územie Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Z hľadiska administratívno-právneho patrí obec do okresu Ilava a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozloha územia je 553,4 hektárov.

Obec Dulov vznikla v minulom storočí spojením dvoch častí – Dulova a Novej Vsi.

Doteraz prvá známa písomná zmienka o Dulove je z roku 1259 – vtedajší názov Dulow. Názov Dulov sa ustálil od roku 1927. Z územia Dulova zatiaľ nepoznáme výraznejšie archeologické nálezy. Hovoriť teda môžeme až o osídlení v historickej dobe. V roku 1259 sa už uvádza „terra Dulo“ (zem Dulov). Dulov bol typickou zemianskou dedinou, od začiatku ho vlastnili viaceré zemianske rody.

Od dávnych čias boli obyvateľmi Dulova Slováci, iba sem-tam tu našli domov ľudia z Moravy a dolných zemí.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obecdulov@stonline.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.