ARCHÍV AKTUALÍT / Vykurovacie obdobie

Vážení občania!

Príchod zimného vykurovacieho obdobia je sprevádzaný aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania ako aj od ich nesprávnej obsluhy.

Najčastejšie zisťované nedostatky sú:

  • nevyhovujúci technický stav komínov,
  • nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies,
  • nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami,
  • ponechanie detí bez dozoru,
  • odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob a pod.

Niekoľko rád ako tomu predísť:

  • nepoužívať k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,
  • inštaláciu vykurovacích telies zveriť vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
  • popol z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,
  • nenechávať bez dozoru spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,
  • dodržiavať predpisy stanovené pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.
Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.