AKTUALITY/ OZNAMY

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Dulov

14.02.2020 | admin

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán nariaďuje konanie o začatí pozemkových úprav v k. ú. Dulov z dôvodu, že je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pre nadobudnutím účinnosti zákona o pozemkových úpravách.

Zobraziť celý text »

Vybudovanie verejného internetu v obci Dulov

31.01.2020 | admin

Obec Dulov realizuje dopytovo-orientovaný projekt pod názvom "Vybudovanie verejného internetu v obci Dulov".

Zobraziť celý text »

Termíny zberu plastov na rok 2020

24.01.2020 | admin

Obecný úrad v Dulove oznamuje občanom informatívne termíny zberu plastov v roku 2020. O zmenách termínov Vás budeme vopred informovať.

Zobraziť celý text »

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NRSR v roku 2020

08.01.2020 | admin

V zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do NRSR v roku 2020 zverejňujeme emailovú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.

Zobraziť celý text »

Kúpele v regióne 2019/2020

15.11.2019 | admin

Aj na prelome rokov 2019/2020 vás pozývame využiť zľavy pre občanov našej obce v Kúpeľoch Trenčianske Teplice. Oddýchnuť si môžete od 2.12.2019 - 23.12.2019 v pracovných dňoch a od 2.1.2020 - 29.2.2020 denne. Vstup do termálnych bazénov je obmedzený ich kapacitou, preto odporúčame včasnú rezerváciu.

Zobraziť celý text »

Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do NRSR v roku 2020

05.11.2019 | admin

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 29. februára 2020.

Zobraziť celý text »

Voľby do NRSR v roku 2020 - Informácia pre voličov

05.11.2019 | admin

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva Obec Dulov zverejňuje informáciu pre voličov pre voľby do NRSR, ktoré sa budú konať 29. februára 2020.

Zobraziť celý text »

"Podpora opatrovateľskej služby v obci Dulov"

18.10.2019 | admin

Obec Dulov realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom "Podpora opatrovateľskej služby v obci Dulov", ktorý je financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje. Obdobie realizácie projektu: 10/2019 - 11/2021

Zobraziť celý text »

Zmena otváracích hodín

27.03.2018 | admin

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 29. marca 2018, bude Obecný úrad otvorený od 7.00 hod. do 12.00 hod.

Zobraziť celý text »

Vážení spoluobčania, milí návštevníci,

vítame Vás na internetovej stránke obce Dulov.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej malej obce. Veríme, že Vám poskytneme zaujímavé informácie z jej histórie i súčasnosti, informácie zo športu, kultúry, školstva, záujmovej činnosti.

Niekoľko faktov na úvod

Dulov leží na Považí v Ilavskej kotline na pravej strane rieky Váh. Okolo obce Dulov sa rozprestiera rovina. Najnižší bod územia je 245 m.n.m., najvyšší 429 m.n.m. Do severozápadnej časti katastra obce zasahuje územie Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Z hľadiska administratívno-právneho patrí obec do okresu Ilava a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozloha územia je 553,4 hektárov.

Obec Dulov vznikla v minulom storočí spojením dvoch častí – Dulova a Novej Vsi.

Doteraz prvá známa písomná zmienka o Dulove je z roku 1259 – vtedajší názov Dulow. Názov Dulov sa ustálil od roku 1927. Z územia Dulova zatiaľ nepoznáme výraznejšie archeologické nálezy. Hovoriť teda môžeme až o osídlení v historickej dobe. V roku 1259 sa už uvádza „terra Dulo“ (zem Dulov). Dulov bol typickou zemianskou dedinou, od začiatku ho vlastnili viaceré zemianske rody.

Od dávnych čias boli obyvateľmi Dulova Slováci, iba sem-tam tu našli domov ľudia z Moravy a dolných zemí.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obecdulov@stonline.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.